จำนวนแถวและต้นทุเรียน

สวนทุเรียนบางขุนกอง จัดการแปลงปลูกทุเรียนในพื้นที่ 1 ไร่ 38 ตรว. ระยะ 5×6 เมตรโดยประมาณ ได้จำนวนแถว 6 แถว เริ่มจากแถวละ 3 ต้น บางแถว 11 ต้น จำนวนทั้งหมอ 50 ต้น รวมพันธ์ทุเรียนมากกว่า 10 สายพันธุ์ เน้นทุเรียนพันธ์ุพื้นเมืองของจังหวัดนนทบุรี

จำนวนพื้นที่

พื้นที่ในการเพราะปลูก จำนวน 1 ไร่ 40 ตารางวา ถมสูงจากเดิมประมาณ 2.00 เมตร สูงจากระดับน้ำที่เคยท่วมเมื่อปี พ.ศ. 2554 ประมาณ 20 ซม มีความยาว 60 เมตร กว้าง 30 เมตร โดยประมาณ

วิธีปลูกทุเรียน

วิธีปลูกทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

การรดน้ำทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here
รดน้ำทุเรียน

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod .

Our blog

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.