ทุเรียน การบำรุง ดูแลรักาษา

รวมเรื่องดีสำหรับผู้สนใจหาความรู้ในด้านต่างๆ ของทุเรียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง การเตรียมการปลูก เตรียมแปลง เตรียมดิน น้ำ วิธีการปลูก การให้ปุ๋ย ให้น้ำ เทคนิคการบำรุงทุเรียน รวบรวมเทคนิคดีๆไว้อย่างหลายหลายให้ง่ายสำหรับผู้ที่กำลังจะทำการปลูกทุเรียนและผู้ที่สนใจ

การปลูกทุเรียนจากหลายแหล่ง ต่างที่ ต่างวิธี รวมรวมวิธีการ จากอาจารย์ และเกษตรกรมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับจากผู้ที่สนใจการปลูกทุเรียน

วิธีรดน้ำของสวนทุเรียนบางขุนกอง ทุเรียนปลูกใหม่ อายุ 1- 6 เดือน 

ปุ๋ยมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี ปุ่ยชีวะภาพ ประโยชน์ โทษ ผลข้างเคียง 

อาหารพื้น ธาตุหลัก ธาตูรอง อาหารเสริม อมิโน โปรตีน และอื่นๆ สำหรับการบำรุงต้น ดอก ผลทุเรียน

โรคทุเรียน ปํญหา การรักษาโรค การใช้ยา และ

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod .

Our blog

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.