ทุเรียนนนท์ บางขุนกอง ลำดับ 37-50

ทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง ใช้ต้นพันธุ์นนทบุรี มีทั้งกิ่งพันธุ์ที่เป็นกิ่งกระโดงและกิ่งข้าง มี 4 สายพันธ์ ปลูกเรียงแถว ระยะห่างประมาณ 5.00 X 6.00 เมตร ชุดที่ 2 มี 14 ต้น ตามลำดับ ต้นที่ 37 – 50

  1. ก้านยาวทรงหวด จำนวน 2 ต้น
  2. ก้านยายวัดสัก 4 ตัน
  3. ก้านยาว จำนวน 3 ต้น
  4. หมอนทอง จำนวน 5 ต้น

ปลูกวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถ่ายวันที่ 17 กันยายน 2563

Latest products on sale

[ux_products orderby=”sales” show=”onsale”]

Browse our Categories

[ux_product_categories depth=”1″ depth_hover=”4″]

Follow us on Instagram

Could not scrape from Instagram (scraping is a deprecated method to retrieve images).

Latest News