14 เม็ดในยายปราง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

 

2 เดือน 9 วัน

กิ่งข้าง พัฒนาการช้า

 

2 เดือน 9 วัน

ลำตันเล็ก รูปทรงอาจไม่สวย

 

2 เดือน 9 วัน

ลำต้นโค้งงอ

 

2 เดือน 9 วัน

ยอดหักไม่รู้สาเหตุ

 

3 เดือน 17 วัน

แตกใบรอบ 3 ลำต้นยังไม่ตั้งตรง

 

 4 เดือน 14 วัน

ลำต้นยังโค้งงอ แตกใบเพิ่ม

ทุเรียนเม็ดในยายปราง ตันที่ 14

 

4 เดือน 14 วัน

ทุเรียนนนท์ พันธุ์เม็ดในยายปราง

ต้นทุเรียนเม็ดในยายปราง6เดือน

 

9 เดือน 19 วัน

ทุเรียนเม็ดในยายปราง

ใบทุเรียนเม็ดในยายปราง

 

9 เดือน 19 วัน

ทุเรียนเม็ดในยายปราง

รูปร่างใบทุเรียนเม็ดในยายปราง

 

9 เดือน 19 วัน

ทุเรียนเม็ดในยายปราง

ต้นทุเรียนเม็ดในยายปราง

 

9 เดือน 19 วัน

ทุเรียนเม็ดในยายปราง

10เดือน ทุเรียนเม็ดในยายปราง

 

10 เดือน 14 วัน

ทุเรียนเม็ดในยายปราง

Upload Image...

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here
Upload Image...

แถวที่ 3 จำนวน 9 ต้น

Durian 3rd row

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.