ต้นทุเรียน อายุ 10 เดือน

ต้นทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง 50 ต้น บันทึกภาพวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ปลูกวันที่ 30 สิงหาคม 2563 รวมอายุ 10 เดือน 14 วัน 

ต้นที่ 1-6

พันธ์หมอนทอง 4 ต้น ชะนี 2 ต้น

ทุเรียนต้นแรกของสวน บางขุนกอง พันธุ์กิ่งกระโดง

เดือนแรก-ปัจจุบัน

ทุเรียนชะนี ต้นพันธุ์กิ่งข้าง 10 เดือนยังไม่เป็นทรงพุ่ม

เดือนแรก-ปัจจุบัน

ต้นนี่ป็นทรงพุ่ม ใบกาง กิ่งก้านสวย ใช้ต้นพันธุ์กิ่งกระโดง 

เดือนแรก-ปัจจุบัน

ต้นที่ 7-12

พันธ์ ชะนี 2 ต้น , หมอนทอง 2 ต้น, กบแม่เฒ่า 2 ต้น

ต้นที่ 13-18

พันธ์ หมอนทอง 2 ต้น, เม็ดในยายปราง 2 ต้น, กบเล็บเหยี่ยว 1 ตัน, กบพิกุล 1 ต้น

ต้นที่ 19-24

พันธ์ หมอนทอง 2 ต้น, กบเล็บเหยี่ยว 1 ต้น, กบสุวรรณ 2 ตัน, กบพิกุล 1 ต้น

ต้นที่ 25-30

พันธ์ หมอนทอง 4 ต้น, กบพิกุล 1 ต้น, กบทองหยิบ 1 ตัน

ต้นที่ 31-36

พันธ์ กบทองหยิบ 1 ต้น, หมอนทอง 2 ต้น, ก้านยาวทรงหวด 3 ต้น

ต้นที่ 37-42

พันธ์ ก้านยาว 3 ต้น, หมอนทอง 2 ต้น

ต้นที่ 43-50

พันธ์ ก้านยาว 5 ต้น, หมอนทอง 2 ต้น

Browse our categories

Latest News