โรคทุเรียน

10 โรคทุเรียนที่ชาวสวนพบบ่อย สาเหตุและวิธีการแก้ไข

 1. โรคราใบจุดสีน้ำตาล (Brown Leaf Spot)
  สาเหตุ: เกิดจากเชื้อรา
  วิธีการแก้ไข: ใช้สารกำจัดโรคที่มีอนุภาคพวกคอปเปอร์ หรือฟอสเฟตในการพ่นเพื่อควบคุมโรค และควรลดความชื้นในสวน
 2. โรคราสนิม (Powdery Mildew)
  สาเหตุ: เกิดจากเชื้อรา
  วิธีการแก้ไข: ใช้สารกำจัดโรคที่มีซัลเฟอร์, โพแทสเซียมไบคาร์บอเนต หรือซัลเฟอร์ ในการพ่นเพื่อควบคุมโรค และควรลดความชื้นในสวน
 3. โรคราแอนแทรคโนส (Anthracnose)
  สาเหตุ: เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum spp
  วิธีการแก้ไข: ใช้สารกำจัดโรคที่มีไอโพรคาร์บ, คาร์เบนดาซิม, หรือไตรอะโดซิล ในการควบคุมโรค และควรลดความชื้นในสวน
 4. โรคต้นแตก (Dieback)
  สาเหตุ: เกิดจากเชื้อรา, แบคทีเรีย, หรือแมลง
  วิธีการแก้ไข: ตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคออก, ใช้สารกำจัดแมลงที่เป็นพาหะนำโรค, และใช้สารกำจัดโรคที่มีซัลเฟอร์ หรือคาร์เบนดาซิมในการควบคุมโรค
 5. โรคราในราก (Root Rot)
  สาเหตุ: เกิดจากเชื้อราในดิน
  วิธีการแก้ไข: ลดการระบายน้ำในพื้นที่, ใช้สารป้องกันราในดิน, และเพิ่มการกระจายอากาศในที่ดิน
 6. โรคเหี่ยวเฉียบพลัน (Sudden Wilt)
  สาเหตุ: เชื้อรา Fusarium spp. หรือ Phytophthora spp
  วิธีการแก้ไข: ใช้สารกำจัดโรคที่มีไอโพรคาร์บ, คาร์เบนดาซิม, หรือฟอสเฟตในการควบคุมโรค
 7. โรคใบหงิก (Leaf Curl)
  สาเหตุ: เกิดจากเชื้อรา
  วิธีการแก้ไข: ใช้สารกำจัดโรคที่มีไซเพอร์เมทริน, คาร์เบนดาซิม, หรือไอโพรคาร์บในการควบคุมโรค
 8. โรครากเน่า (Collar Rot)
  สาเหตุ: เชื้อราในดิน
  วิธีการแก้ไข: รักษาความสะอาดรอบโคนต้น, ใช้สารกำจัดโรคที่มีไซเพอร์เมทริน, คาร์เบนดาซิม, หรือไอโพรคาร์บในการควบคุมโรค
 9. รคใบเหลือง (Leaf Yellowing)
  สาเหตุ: ขาดสารอาหารหรือโรคราสนิม
  วิธีการแก้ไข: ให้ปุ๋ยเสริมสารอาหาร, ใช้สารกำจัดโรคที่มีโพแทสเซียมไบคาร์บอเนตในการควบคุมโรค
 10. โรคเปลือกแตก (Bark Split)
  สาเหตุ: ขาดน้ำ, การเข้าทำลายของแมลง
  วิธีการแก้ไข:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *