ลักษณะของทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า

  • กิ่ง ไม่เป็นระเบียบ ทรงไม่สวย 
  • ใบ ทรงโค้ง กลมรี ป้อมกลางใบ สีเขียวเข้ม
  • ดอก ตูมกลมรี ปลายดอกตูมมน
  • ผล กลมรี ปลายป้าน ยาวปานกลาง หนามโค้งงอ หนามปลายผลตรงแหลม หนามรอบขั้วผลหนามงุ้มเข้า น้ำหนักเฉลี่ย 2-3 กก.
  • อายุ เก็บเกี่ยว 132 วัน
  • เนื้อ หนาหยาบแต่ไม่มีเส้นใย เนื้อแห้ง สีเหลืองอ่อน
  • กลิ่น อ่อนๆ
  • รสชาด หวานมันกำลังดี 

ต้นที่ 12 พันธุ์กบแม่เฒ่า

ทุเรียนพันธ์พื้นเมืองนนทบุรี กบแม่เฒ่า ปลูกวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ต้นกล้าแบบกิ่งข้าง ความสูงครั้งแรกก่อนปลูกประมาณ 80 ซม. ลำต้นค่อนข้างเล็ก ด้วยที่เป็นกิ่งข้าง การทรงตัวของลำต้นต้องใช้เวลานาน

กบแม่เฒ่ากิ่งข้างต้นนี้ กิ่งจะออกซ้ายและขวา โน้มเอียงไปด้านเดียว อายุ 3 เดือน ลำต้นยังไม่ทรงตัว ยังต้องใช้ไม้ค้ำ ดามลำต้นให้ตั้งตรง อาจต้องใช้เวลา

 

24 ตุลาคม 63

1 เดือน 24 วัน

 

แตกยอดแตกใบ

แตกกิ่ง ก้าน และใบ

 

มียอดใหม่ทุกกิ่ง

แทงยอดรอบที่ 2 เกือบทุกกิ่ง

 

1 เดือน 24 วัน

ช่วงใบดาบ แตกยอด แตกใบ


2 เดือน 9 วัน

ใบอ่อน ใบดาบเริ่มเพสลาด

 

2 เดือน 9 วัน

ใบเพสลาดสีเขียวอ่อน 

 

2 เดือน 9 วัน

ใบใหญ่ ลำต้นเล็ก ยังต้องอาศัยไม้ค้ำ

 

2 เดือน 9 วัน

ยอดเกิดใหม่ ยังไม่ตั้งตรง

12 ทุเรียนพันธ์กบแม่เฒ่า

 

4 เดือน 14 วัน

ต้นที่ 12 ทุเรียนนนท์ พันธ์กบแม่เฒ่า

 

 4 เดือน 14 วัน

ความสมบูรณ์ การพัฒนาการอาจช้ากว่าเพื่อนในพันธ์เดียวกัน กิ่งก้านไม่สวยงามเท่าที่ควร

 

19 มีนาคม 64 อายุ 6 เดือน 19 วัน

ผ่านไปประมาณ 2 เดือน การพัฒนาดีขึ้น จำนวนใบมากขึ้น กิ่ง ก้าน ใบ มีจำนวนใบมากขึ้น

 

19 มีนาคม 64 อายุ 6 เดือน 19 วัน

ปลูกถั่วเขียวคลุมดิน กำลังออกฝักหลังปลูกผ่านไป 1 เดือน

 

19 มีนาคม 64 อายุ 6 เดือน 19 วัน

ใบเขียว หนา สวยขึ้น

 

19 มีนาคม 64 อายุ 6 เดือน 19 วัน

 

10 เดือน ทุเรียนกบแม่เฒ่า

 

 10 เดือน 14 วัน

 

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

แถวที่ 3 จำนวน 9 ต้น

Durian 3rd row

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.