ลักษณะของทุเรียนพันธุ์กบแม่เฒ่า

  • กิ่ง ไม่เป็นระเบียบ ทรงไม่สวย 
  • ใบ เขียวเข้ม ทรงโค้งกลมรี ป้อมกลาง ปลายใบแหลม ผิวใบไม่เรียบ
  • ดอก ตูม กลมรี ปลายดอกมน
  • ผล กลมรี ปลายป้าน ทรงยาวปานกลาง หนามโค้งงอ ปลาแหลมตรง รอบขั้วหนามงุ้มเข้า น้ำหนักเฉลี่ย 2-3 กก.
  • อายุ เก็บเกี่ยว 132 วัน
  • เนื้อ หนาหยาบแต่ไม่มีเส้นใย แห้ง สีเหลืองอ่อน
  • กลิ่น อ่อนๆ
  • รสชาด หวานมันกำลังดี 

 

เกือบ 2 เดือน

พัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ

 

ใบใหม่ ยอดใหม่

แตกยอดแตกใบ สมบูรณ์ แข็งแรงขึ้น

 

2 เดือน 9 วัน

ทอลองนำไม้ค้ำออก เห็นลำตันโค้งงอ

 

2 เดือน 9 วัน

แต

 

2 เดือน 9 วัน

แต

 

2 เดือน 9 วัน

แต

 

3 เดือน 17 วัน

แข็งแรง สมบูรณ์กว่าเดิม

ต้นที่ 10 ทุเรียน พันธ์กบแม่เฒ่า 4 เดือน 14 วัน

 

4 เดือน 14 วัน

กำลังแตกใบอ่อน ใบเก่าหนา เขียว สมบูรณ์

ต้นที่ 10 ทุเรียน กบแม่เฒ่า 4 เดือน 14 วัน

 

4 เดือน 14 วัน

การพัฒนาการดีขึ้นตามลำดับ

 

19 มีนาคม 64 อายุ 6 เดือน 19 วัน

พัฒนาการตามลำดับ 

 

19 มีนาคม 64 อายุ 6 เดือน 19 วัน

แตกกิ่ง แตกยอด แตกใบ 

 

19 มีนาคม 64 อายุ 6 เดือน 19 วัน

ใบหนาแน่น ใหญ่ เขียวหนาขึ้น

10 เดือน ทุเรียนกบแม่เฒ่า

 

19 มีนาคม 64 อายุ 6 เดือน 19 วัน

พัฒนาการตามลำดับ 

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

แถวที่ 1-2 จำนวน 9 ต้น

Durian 3rd row

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.