ต้นที่ 7 ทุเรียนชะนี

แถวที่ 2 ต้นที่ 7 ทุเรียนพันธ์ชะนี ทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง อีกพันธุ์ที่ขาดไม่ได้ สำหรับทุเรียนนนท์พันธุ์พื้นเมือง มีลักษณะเด่น คือเนื้อเหนียว หอมหวานอ่อนๆ อร่อยทั้งห่ามทั้งสุก ในสวนบางขุนกองปลูกไว้ทั้งหมอ 4 ต้น เป็นพันธ์นนทบุรี จากสวนบางกร่าง นนทบุรี

 

ใบแผ่ สยาย

ใบหนา เขียวขึ้น

 

ลักษณะใบ

รูปร่าง ลักษณะใบของทุเรียนพันธุ์ชะนี

 

ลำต้นแข็งแรง

ลำต้นทรงตัว แข็งแรงขึ้น

 

2 เดือน 4 วัน

แตกยอด

 

ลำต้นสูงขึ้น

กิ่ง ก้าน ใบ แข็งแรง

 

ใบเขียวขึ้น

ใบกาง ใหญ่ และเขียวขึ้น

 

2 เดือน 9 วัน

ใบใหญ่สีเขียวเข้ม แตกใบอ่อน

 

2 เดือน 9 วัน

ระยะใบดาบ 

 

2 เดือน 9 วัน

ลำตันเล็ก 

 

2 เดือน 9 วัน

ใบชุดที่สอง ใหญ่ เขียวเข้ม

 

3 เดือน 12 วัน

ต้นสวยขึ้น แตกกิ่ง แตกใบ สมบูรณ์ พัฒนาการดี

 

3 เดือน 17 วัน

เช้าวันที่ 17 ธันวาคม 63 

7 ต้นทุเรียนชะนี 4 เดือน 14 วัน

 

4 เดือน 14 วัน

เจริญเติบโตสมบูรณ์ขึ้น

ทุเรียนนนท์ตันที่ 7 ชะนี 4 เดือน 14 วัน

 

4 เดือน 14 วัน

กิ่ง ก้าน ใบ โอนเอียงไปด้านเดียว

 

6 เดือน 19 วัน

ทุเรียนชะนี

 

6 เดือน 19 วัน

สมบูรณ์ พัฒนาตามระยะ

 

6 เดือน 19 วัน

ลำต้นยังไม่ตั้งตรงเท่าที่ควร

 

6 เดือน 19 วัน

ใบใหญ่ เขียว หนาแน่น

ทุเรียนต้นที่ พันธ์

 

10 เดือน 14 วัน

 

Upload Image...

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here
Upload Image...

แถวที่ 1-2 จำนวน 9 ต้น

Durian rows 1-2

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.