24 ตุลาคม 63

อายุ 1 เดือน 24 วัน ใส่ปุ๋ยครั้งแรก

 

ลำต้นแข็งแรง

ใบแผ่สยาย นำไม้ค้ำออก

 

ใบเพสลาดเริ่มแก่

ใบชุดแรกเริ่มแก่

 

2 เดือน 9 วัน

แต

 

2 เดือน 9 วัน

แต

 

2 เดือน 9 วัน

แต

 

2 เดือน 9 วัน

แต

 

3 เดือน 12 วัน

ใบอ่อน โตเต็มใบ รอแตกใบรอบ 3

 

3 เดือน 17 วัน

ยามเช้า วันที่ 17 ธันวาคม 63

ทุเรียนหมอนทอง ต้นที่ 11

 

4 เดือน 14 วัน

ใบใหญ่ หนาขึ้น

ทุเรียนหมอนทอง ตันที่ 11

 

4 เดือน 14 วัน

กิ่งยาวขึ้นกว่าเดิม

 

9 เดือน 19 วัน

ทุเรียนหมอนทอง

 

19 มีนาคม 64 อายุ 6 เดือน 19 วัน

ต้นสูงขึ้น กิ่งยาวขึ้น พัฒนาการดี

 

19 มีนาคม 64 อายุ 6 เดือน 19 วัน

 ใบใหญ่ เขียว เข้มขึ้น

 

19 มีนาคม 64 อายุ 6 เดือน 19 วัน

กิ่งก้านสวย เริ่มเป็นทรงพุ่ม 

11 เดือน ทุเรียนหมอนทอง

 

 10 เดือน 14 วัน

 

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

แถวที่ 1-2 จำนวน 9 ตัน

Durian 3rd row

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.