ทุเรียนนนท์

ทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง แปลงสาธิต เป็นการทดลองปลูก เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ ทีเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน น้ำ อากาศ และสภาพแวดล้อม โดยการนำเทคนิคและวิธีการปลูก จากหลายพื้นที่มาผสมผสาน บวกกับแนวความคิดความเชื่อใหม่ บนพื้นที่สวนเดิม ของตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ทุเรียนนนท์ พันธ์ุพื้นเมือง จำนวน 6 แถวๆละ 3-11 ต้น รวม 50 ต้น 10 สายพันธุ์ บนพื้นที่ 1 ไร่ 40 ตารางวา

ทุเรียนแถวที่ 1-2

จำนวน 9 ต้น 2 สายพันธุ์ หมอนทอง 5 ต้น ชะนี 4 ต้น

แถวที่ 3

ทุเรียนจำนวน 9 ตัน 5 สายพันธุ๋ หมอนทอง กบแม่เฒ่า กบพิกุล กบเล็บเหยี่ยว

แถวที่4

ทุเรียนจำนวน 10 ต้น 4 สายพันธ์ หมอนทอง กบเล็บเหยี่ยว กบพิกุล กบสุวรรณ

แถวที่ 5

ทุเรียนจำนวน 11 ต้น 3 สายพันธุ์ หมอนทอง ก้านยาว ทองหยิบ

แถวที่ 6

ทุเรียนจำนวน 11 ต้น 2 สายพันธุ์ หมอนทอง ก้านยาว

 

 

ทุเรียน ราชาผลไม้

เรื่องราวของราชาผลไม้ “ทุเรียนไทย” ที่เต็มไปด้วยสีสันและรสชาติอันหอมหวาน จะทำให้คุณภูมิใจในภูมิปัญญาของเกษตรกรไทยว่าไม่เคยเป็นรองใครในวิถีของเกษตรกรรม

Add Any content here

การดูแลทุเรียนปลูกใหม่ อย่างไร ให้รอด

ความรู้ดีๆ สำหรับการปลูกทุเรียน ตั้งแต่การเลือกต้นพันธ์ การปลูก การบำรุง การแก้ปัญหา ของทุเรียนปลูกใหม่ จาก เพจ ก.สตูดิโอ

Add Any content here

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.