ทุเรียนนนท์

ทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง แปลงสาธิต เป็นการทดลองปลูก เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคด้านต่างๆ ทีเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดิน น้ำ อากาศ และสภาพแวดล้อม โดยการนำเทคนิคและวิธีการปลูก จากหลายพื้นที่มาผสมผสาน บวกกับแนวความคิดความเชื่อใหม่ บนพื้นที่สวนเดิม ของตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ทุเรียนนนท์ พันธ์ุพื้นเมือง จำนวน 6 แถวๆละ 3-11 ต้น รวม 50 ต้น 10 สายพันธุ์ บนพื้นที่ 1 ไร่ 40 ตารางวา

ต้นที่ 1-12

จำนวน 12 ต้น

ต้นที่ 13-24

จำนวน 12 ต้น

ต้นที่ 25-36

จำนวน 12 ต้น

ต้นที่ 37-50

จำนวน 14 ต้น

ทุเรียน ราชาผลไม้

เรื่องราวของราชาผลไม้ “ทุเรียนไทย” ที่เต็มไปด้วยสีสันและรสชาติอันหอมหวาน จะทำให้คุณภูมิใจในภูมิปัญญาของเกษตรกรไทยว่าไม่เคยเป็นรองใครในวิถีของเกษตรกรรม

Add Any content here

การดูแลทุเรียนปลูกใหม่ อย่างไร ให้รอด

ความรู้ดีๆ สำหรับการปลูกทุเรียน ตั้งแต่การเลือกต้นพันธ์ การปลูก การบำรุง การแก้ปัญหา ของทุเรียนปลูกใหม่ จาก เพจ ก.สตูดิโอ

Add Any content here

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.