ต้นที่ 13 ทุเรียนหมอนทอง

 

อายุ 1 เดือน 12 วัน

อายุใบอ่อน 13 วัน เปลี่ยนน้อยมาก เนื่องจากไม่มีแดดเกือบทั้งอาทิตย์

 

อายุ 1 เดือน 12 วัน

แตกยอดและใบอ่อนเพิ่ม ใบเริ่มใหญ่ขึ้นบ้าง

 

อายุ 1 เดือน 12 วัน

มีแมลงรบกวน ยังไม่ใช้ยากำจัด

 

อายุ 1 เดือน 24 วัน

ช่วงใบเพสลาด

 

1 เดือน 24 วัน

ใบเพสลาด สีเขียวตอง เตรียมแก่ ใบ่ปุ๋ยครั้งแรก

 

2 เดือน 9 วัน

อีก 16 วันต่อมา ใบเขียวเข้มขึ้น

 

2 เดือน 9 วัน

กิ่งก้านใบพัฒนากว่าเดิม

 

2 เดือน 9 วัน

ลำต้นแข็งแรง ยอดตั้งตั้ง

 

2 เดือน 9 วัน

กิ่งก้านได้รูปทรงมากขึ้น

 

3 เดือน 12 วัน

พัฒนาการดีขึ้น แต่ม่อาการใบล่วง

 

3 เดือน 17 วัน

เช้าวันที่ 17 ธ.ค. 63

 

4 เดือน 114 วัน

เช้าวันที่ 14 ม.ค. 64

ทุเรียนหมอนทอง ต้นที่ 13

 

4 เดือน 14 วัน

เช้าวันที่ 14 ม.ค. 64

ทุเรียนหมอนทองต้นที่13

 

4 เดือน 27 วัน

กำลังแทงยอดใหม่

 

9 เดือน 19 วัน

ทุเรียนหมอนทอง

ใบทุเรียนหมอนทอง

 

9 เดือน 19 วัน

ทุเรียนหมอนทอง

ทุเรียนหมอนทองต้นที่ 13

 

9 เดือน 19 วัน

ทุเรียนหมอนทอง

ต้นทุเรียนหมอนทอง6เดือน

 

9 เดือน 19 วัน

ทุเรียนหมอนทอง

ทุเรียนหมอนทองแตกยอด

 

9 เดือน 19 วัน

ทุเรียนหมอนทอง

10เดือน ทุเรียนหมอนทอง

 

10 เดือน 14 วัน

 

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here
Durian 3rd row

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.