Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

 

24 ตุลาคม 63

อายุ 1 เดือน 24 วัน เอาไม้ค้ำออก

 

ใบล่วง

เกิดใบใหม่ 2 รอบ มีทิ้งใบเก่า

 

ต้นใบสดใส (เริ่มใส่ปุ๋ยเคมี)

กิ่งใบสมบูรณ์

 

3 เดือน 3 วัน

ใบอ่อนเริ่มแก่

 

3 เดือน 3 วัน

ใบสวย จำนวนใบเพิ่มขึ้น

 

3 เดือน 3 วัน

ยอดที่เคยโค้ง ตั้งตรงขึ้น

 

3 เดือน 8 วัน

ใบ

 

3 เดือน 8 วัน

ใบ

 

3 เดือน 8 วัน

ใบ

 

3 เดือน 8 วัน

ใบ

40-ทุเรียนหมอนทอง

 

4 เดือน 14 วัน

ใบใหญ่ หนากว่าเดิม สมบูรณ์กว่าทุกต้น

ทุเรียนหมอนทองต้นที่ 40

 

5 เดือน 16 วัน

ยอดพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

ทุเรียนหมอนทองต้นที่ 40

 

5 เดือน 16 วัน

ระบบรากสมบูรณ์ การแตกใบทั่วทุกกิ่ง

40 ทุเรียนก้านยาว

 

5 เดือน 16 วัน

สวย สมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม

ทุเรียนหมอนทอง10เดือน

 

10 เดือน 14 วัน

สวย สมบูรณ์ขึ้นกว่าเดิม

Browse our categories

Latest News