ต้นที่ 37 ทุเรียน

 

อายุ 1 เดือน 24 วัน

กิ่งที่แตกใหม่ สูงขึ้น ทั้งยอดและใบ มีการพัฒนาเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว

 

อายุ 2 เดือน 6 วัน

กิ่งข้างพุ่งขนาดลำต้น มีการพัฒนาพุ่งสูงขึ้น และมีการแตกกิ่งเกือบรอบด้าน 

 

อายุ 1 เดือน 24 วัน

พิจารณาจากทรงและลำต้นที่ไม่สวย จึงต้องการทำตัดลำต้นหนือกิ่งข้างที่แตกใหม่ทิ้ง

 

อายุ 2 เดือน 6 วัน

จุดที่ตัด ตัดหนือกิ่งข้าง ต้องการทำเช่นเดียวกันกับ หมอนทองต้นที่ 42 ซึ่งเป็นต้นพันธ์ชุดเดียวกัน ขนาดความพอๆกัน

 

อายุ 2 เดือน 6 วัน

หลังตัดลำต้นทิ้ง ใช้พลาสติกหุ้ม มัดด้วยหนังยาง ปิดแผลกันเชื่อโรค ได้กิ่งใหม่โดดเด่นได้รูปทรง

 

อายุ 2 เดือน 6 วัน

มองใกล้ๆ จะเห็นรอยตัดใกล้กับกิ่งข้างที่เกิดใหม่ และใกล้กับรอยต่อโคนตันกล้า

 

อายุ 2 เดือน 6 วัน

มีบางกิ่งที่ไม่กางในทิศทาง เนื่องจากชนลำต้นเดิม ทำการแก้ไขบ้างเล็กน้อย

 

อายุ 2 เดือน 6 วัน

ได้ต้นทุเรียนหมอนทองต้นใหม่ กิ่งกระโดง มีทรงที่สวยกว่าเดิม กิ่งก้านสมบูรณ์กว่า

 

อายุ 3 เดือน 2 วัน

หลังตัดต้น การเจริญเติบโต พัฒนาดีขึ้น

 

ลำต้นตั้งตรง

กิ่ง ก้าน ใบเขียว แผ่ สวย มองสดใสขึ้น 

 

กิ่งกระโดง

จากตันพันธ์กิ่งข้าง กลายเป็นกิ่งกระโดงได้ง่ายๆ

 

3 เดือน 8 วัน

 

3 เดือน 8 วัน

 

3 เดือน 14 วัน

เช้าวันที่ 14 ธ้นวาคม 63 

 

3 เดือน 14 วัน

สังเกตุเห็นราดำใต้พลาสติกที่ห่อปลายยอด

 

3 เดือน 14 วัน

แกะดูปรากฎว่าเป็นผงราสีดำ หลังจากนั้นทำความสะอาด รอสังเกตุอาการ

ทุเรียนหมอนทองตัดโคลนต้น

 

4 เดือน 14 วัน

กิงใบสมบูรณ์ แตกยอดเป็นระยะ

48_ทุเรียนหมอนทอง 6 เดือน

 

6 เดือน 19 วัน

 

48_ทุเรียนหมอนทอง 6 เดือน

 

6 เดือน 19 วัน

 

48_หมอนทอง 6 เดือน

 

6 เดือน 19 วัน

 

หมอนทอง

 

6 เดือน 19 วัน

 

ทุเรียนหมอนทองตันที่48

 

10 เดือน 14 วัน

 

Latest News