ลักษณะของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง

  • กิ่ง เป็นทรงพุ่ม 
  • ใบ บาง ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม
  • ดอก
  • ผล ทรงผลค่อนข้างยาวมีบ่าผลหญ่ หนักประมาณ 3-4 กก. ปลายผลแหลม พูมักไม่ค่อยเต็มทุกพู ฐานหนามเป็นเหลี่ยม แหลมสูง มีหนามเล็กแซมอยู่ทั่วไป เรียกเขี้ยวงู ก้านผลใหญ่แข็งแรง กลางก้านปลิงอ้วน ทรงกระบอก
  • อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 120 วัน
  • เนื้อ มีเนื้อหนา เหลืองอ่อนละเอียด เนื้อแห้งไม่แฉะติดมือ เมล็ดเล็กและ ลีบเป็นส่วนใหญ่
  • กลิ่น ไม่แรง
  • รสชาด หวานมัน 

ต้นที่ 1 ทุเรียนหมอนทอง

ต้นแรกของสวนทุเรียนนนท์ บางขุนกอง พันธุ์หมอนทอง ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนนทบุรี ต้นพันธ์จากสวนตาก้าน บางกร่าง แบบกิ่งกระโดง ความสูงก่อนปลูก 70 ซม. เริมปลูกวันที่ 31 กันยายน 2563 ปลูกแบบยกโคก

 

1 เดือน 10 วัน

ผ่านไป 1 เดือน มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย

 

1 เดือน 24 วัน

ใบเขียวกว่าแรกปลูก

 

1 เดือน 24 วัน

ใบกลางมากขึ้น ดูแข็งแรงขึ้นมาก

 

ประมาณ 2 เดือน

แทงยอดยอดครั้งที่ 2

 

แตกยอด

แทงยอดสม่ำเสมอทั้งต้น

 

2 เดือน 9 วัน

ใบอ่อน หรือระยะใบดาบ

 

3 เดือน 4 วัน

ใบใหญ่ เขียว สมบูรณ์ขึ้น เริ่มแตกใบอ่อนรอบ

 

3 เดือน 4 วัน

ลำต้นแข็งแรงขึ้น จึงนำไม้ค้ำออก เพื่อไม่ให้รบกวนการแตกกิ่ง

 

3 เดือน 4 วัน

กิ่งยาวและใบขยายใหญ่ แผ่กว้างขึ้น

 

3 เดือน 9 วัน

ยอดสูงขึ้นกว่าเดิม 

 

3 เดือน 12 วัน

 ใบใหญ่ เขียว แข็งแรงขึ้น

 

3 เดือน 17 วัน

เช้าของวันที่ 17 ธันวาคม 63 กิ่งใบสดใส 

 

4 เดือน 14 วัน

พัฒนาการตามลำดับ

 

4 เดือน 14 วัน

กำลังแตกใบอีกรอบ 

ใบทุเรียนหมอนทอง

 

4 เดือน 16 วัน

ถ่ายจากด้านบน เห็นใบหนาแน่นขึ้น

 

6 เดือน 19 วัน

ผ่านไป 6 เดือน ใบหนาแน่น แทงยอดเป็นระยะ

 

6 เดือน 19 วัน

แข็งแรงสมบูรณ์ พัฒนากการดี ไม่มีโรคและแมลงรบกวน

 

6 เดือน 19 วัน

ช่วงใบดาบ ใบเขียว สมบูรณ์

ต้นทุเรียนหมอนทอง10เดือน

 

10 เดือน 14 วัน

 

แถวที่ 1-2 มี 9 ต้น

Durian rows 1-2

แถวที่ 1-2 

จำนวน 9 ต้น
แถวที่ 1 จำนวน 3 ต้น แถวที่ 2 จำนวน 6 ต้น
ทุเรียน 2 สายพันธุ์ หมอนทอง 5 ต้น ชะนี 4 ต้น 

ต้นที่ 2 ทุเรียนชะนี

การดูแลทุเรียนสวนบางขุนกอง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

บำรุงใบ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.