15 หมอนทอง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

 

12 ตุลาคม 2563

แตกยอดทุกกิ่ง

 

อายุ 1 เดือน 13 วัน

กิ่งก้านแข็งแรงขึ้น

 

ใบเขียวมัน

กิ่งและใบสดใส สมบูรณ์ขึ้น

 

24 ตุลาคม 2563

1 อาทิตย์ เข้าช่วงใบดาบ

 

อายุ 1 เดือน 24 วัน

จำนวนใบเพิ่มขึ้น เขียวขึ้น

 

เริ่มใส่ปุ๋ยครั้งแรก

ใส่ปุ่ยวันที่ 24 ตุลาคม 63 อายุ 1 เดือน 24 วัน

 

2 เดือน 9 วัน

นำไม้ค้ำออก ฝึกตันให้แข็งแรง

 

2 เดือน 9 วัน

ใบใหญ่ เขียว สวยขึ้น

 

2 เดือน 9 วัน

ลำต้นเล็ก แต่แข็งแรง

 

2 เดือน 9 วัน

หลังถอดไม้ค้ำ ยอดโน้นเอียงเล็กน้อย

 

3 เดือน 17 วัน

กิ่ง ก้าน ใบ ลำต้น สมบูรณ์ขึ้น 

ทุเรียน นนท์ พันธ์หมอนทอง

 

4 เดือน 14 วัน

ทุเรียนนนท์ พันธ์หมอนทอง กิ่งกระโดง ลำตันสวย ได้รูปทรง  

ทุเรียนหมอนทอง

 

4 เดือน 14 วัน

พันธ์หมอนทอง ใบใหญ่ เขียว สวย สมบูรณ์ 

ทุเรียนนนท์ พันธุ์หมอนทอง

 

4 เดือน 14 วัน

ทุเรียนนนท์ พันธ์หมอนทอง กิ่งกระโดง 

ต้นที่15ทุเรียนหมอนทอง 6เดือน

 

6 เดือน 19 วัน

ทุเรียนนนท์ หมอนทอง

ใบทุเรียนนนท์ หมอนทอง

 

6 เดือน 19 วัน

ทุเรียนนนท์ หมอนทอง

ต้นที่15ทุเรียนหมอนทอง

 

6 เดือน 19 วัน

ทุเรียนนนท์ หมอนทอง

10เดือน ทุเรียนหมอนทอง

 

10 เดือน 14 วัน

 

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

แถวที่ 3 จำนวน 9 ตัน

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.