ต้นที่ 17 ทุเรียนกบ พิกุล

Lorem ipsum

 

อายุ 1 เดือน

Image Box text

 

2 เดือน 9 วัน

ใบ

 

2 เดือน 9 วัน

ใบ

 

2 เดือน 9 วัน

ใบเขียวขึ้นกว่าเดิม ยังต้องอาศัยไม้ค้ำกันโยก

 

3 เดือน 14 วัน

กิ่งข้าง พัฒนาการช้ากว่ากิ่งกระโดง 

ทุเรียนเม็ดกบพิกุล

 

4 เดือน 14 วัน

ใบใหญ่ เขียวขึ้น ลำต้นโตขึ้น

17 ทุเรียนกบพิกุล

 

3 เดือน 14 วัน

กิ่งข้าง พัฒนาการช้ากว่ากิ่งกระโดง 

 

6เดือน 19 วัน

ทุเรียน กบพิกุล

10เดือน ทุเรียนกบพิกุล

 

10 เดือน 14 วัน

 

Lorem ipsum dolor sit amet...

Section with image left

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

Section with Image right

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Add Any content here

แถวที่ 3 จำนวน 9 ต้น

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.