การรดน้ำทุเรียน

การให้น้ำของสวนทุเรียน บางขุนกอง น้ำ คือหัวใจสำคัญของการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด การให้น้ำอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับความสมบูรณ์ตามที่พืชต้องการ การให้น้ำในปริมาณที่เหมาะสม จะส่งผลทำให้พืชได้รับประโยชน์สูงสุด  การให้มากเกินไปอาจส่งผลเสียทำให้เกิดโรคได้ เช่น รากเน่า โคนเน่า โรคราในดิน หรือชื้นจนแฉะจนทำให้รากทุเรียนขาดอากาศได้ 

ทุเรียนช็อคปุ๋ย

Durian added to fertilizer

วิดิโอ จากเพจ ยามทำเกษตร ใจเกษม  คลิปนี้ พาดูกรณีศึกษา ใส่ปุ๋ยเคมีให้ทุเรียนต้นเล็ก แต่ใส่มากเกินไป ทำให้เกิดอาการเป็นพิษ เค็มปุ๋ย น้ำถูกดึงออกจากต้น ทำให้ใบเหลือง บางครั้งยืนต้นตาย ขอบคุณความรู้ดีๆ จากเพจ ยามทำเกษตร ใจเกษม

ทุเรียน

ทุเรียนมีมากกว่า 600 สายพันธ์ เมื่อพูดถึงพันธุ์ทุเรียนไทยจะมีชื่อคุ้นหูมาไม่กี่พันธุ์ เช่น ทุเรียนหมอนทอง, ทุเรียนชะนี, ทุเรียนป่าละอู แต่ทราบหรือไม่ว่ามีทุเรียนไทยกว่า 600 สายพันธุ์ และพันธุ์ทุเรียนไทยเป็นที่นิยมกันมาแล้วกว่า 600 ปี มีบันทึกไว้ว่ากลิ่นของมันรัญจวนใจ จนชาวต่างชาติเคยนำไปลองปลูกที่ประเทศของตัวเองกันเลยทีเดียว พันธุ์ทุเรียนไทยมีอะไรบ้าง เมื่อพิจารณาจากทรงผลทุเรียน จะแบ่งออกตามลักษณะของผล ดังนี้