ทุเรียนหมอนทอง

ลักษณะประจำพันธ์ของ ทุเรียนหมอนทอง

เป็นทุเรียนพุ่มใหญ่ที่ขึ้นง่าย ใบมีลักษณะบาง กลางใบปลายใบเรียวแหลม ฐานใบแหลม ดอกปลายดอกแหลม ก้านขั้วใหญ่แข็งแรง รูปร่างหนามแหลมตรง ฐานหนามใหญ่ ผลมีขนาดใหญ่ น้ำหนักประมาณ 3-4 กิโลกรัม ทรงผลค่อนข้างยาวมีบ่าผล ปลายผลแหลม พูมักไม่ค่อยเต็มทุกพู หนามแหลมสูง ฐานหนามเป็นเหลี่ยม ระหว่างหนามใหญ่จะมีหนามเล็กวางแซมอยู่ทั่วไป ซึ่งเรียกหนามชนิดนี้ว่า เขี้ยวงู

ก้านผลใหญ่แข็งแรง ช่วงกลางก้านผลจนถึงปากปลิงจะอ้วนใหญ่เป็นทรงกระบอก เนื้อหนาสีเหลืองอ่อนละเอียด เนื้อค่อนข้างแห้งไม่แฉะติดมือ รสชาติหวานมัน เมล็ดน้อยและลีบเป็นส่วนใหญ่

Tree and leaves - Monthong durian - 2 months old

 

ต้นทุเรียนหมอนทอง

เริ่มปลูก อายุประมาณ 2 เดือน (สวนบางขุนกอง)

Tree and leaves - Monthong durian - 2 months old

 

ลักษณะใบทุเรียนหมอนทอง

ใบยาว วงรี ปลายใบแหลม 

 

ดอกทุเรียน

ดอกทุเรียน ช่วงมะเขือพวง

Durian Monthong Breed characteristics

 

ผลทุเรียนหมอนทอง

ผลใหญ่ ยาวรี โคนหนามกว้าง 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *