ลักษณะของทุเรียนพันธุ์ชะนี

  • กิ่ง ไม่เป็นระเบียบ
  • ใบ เรียว รูปไข่
  • ดอก ยาว หัวท้ายมน ใกล้ก้านเรียว โคนดอกป้าน
  • ผล ยาว พูไม่สม่ำเสมอ เบี้ยวงอ มีพูหลอก หนามมีขนาดกลาง ฐานหนามกว้าง ปลายแหลม สีเขียว-น้ำตาล เปลือกบาง มี 1-3 เมล็ดใน1 พู เมล็ดเล็ก ลีบ
  • อายุ เก็บเกี่ยว 
  • เนื้อ มีเส้นใย ค่อนข้างหยาบ สีเหลืองปานกลาง เป็นไม้คุณภาพดีเป็นที่รู้จัก
  • กลิ่น ฉุนเล็กน้อย
  • รสชาด หวานแหลมไม่มัน

 

ต้นที่ 5 ทุเรียนชะนี Durian Cha nee

แถวที่ 2 ลำดับที่ 5 ต้นกล้ากิ่งข้าง สำหรับทุเรียนนนท์พันธุ์พื้นเมือง มีลักษณะเด่น คือเนื้อเหนียว หอมหวานอ่อนๆ อร่อยทั้งห่ามทั้งสุก ในสวนบางขุนกองมีจำนวน 4 ต้น เป็นพันธ์นนทบุรี จากสวนตาก้านบางกร่าง

ด้วยต้นพันธุ์ชะนี ที่เป็นกิ่งข้าง หลังจากปลูกได้ 3 เดือน ติดตามพัฒนาการด้านการเติบโตเป็นระยะ มีการเติบโตค่อนข้างช้ากว่า ทุเรียนพันธุ์หมอนทองโดยต้นพันธ์กิ่งกระโดง ผ่านไป 3 เดือน ภาพรวมยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควร ด้วยลำต้นที่เล็กการทรงตัวยังต้องอาศัยไม้ค้ำ

ส่วนการแตกกิ่ง แตกใบ ถือว่าพอใช้ได้ มีการแตกใบหลังปลูกในระยะ 3 เดือน ใบค่อนข้างสมบูรณ์ ใบใหญ่และเขียวขึ้นตามลำดับ บางใบมีแมลงรบกวนบ้าง แต่ไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลง ด้วยเห็นว่าไม่รุ่นแรง

 

1 เดือน 17 วัน

แทงยอด แตกใบอ่อน

 

ยังไม่ทรงตัว

ลำต้นเล็ก สูง ยังทรงตัวไม่ได้

 

1 เดือน 24 วัน

ลำต้นเล็ก สูง ยังทรงตัวไม่ได้

 

1 เดือน 24 วัน

ลำต้นยังไม่ทรงตัว

 

แตกยอด

แตกยอด แทงใบดาบ

 

ต้นเล็ก สูง

เกือบ 2 เดือน ยังต้องค้ำไม้กันโยก ใบเป็นรูหลายใบ 

 

2 เดือน 4 วัน

ลำต้นยังไม่ทรงตัว ยังเหมือนเดิม

 

ใบรอบ 2 เริ่มแก่

ใบรอบที่ 2 เริ่มแก่ แต่ลำต้นยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควร

 

ใบเขียว หนาขึ้น

กิ่งล่าง มีใบเขียว หนา และจำนวนใบเพิ่มขึ้น

 

2 เดือน 9 วัน

ช่วงกลางลำต้น กิ่งและใบน้อย

 

2 เดือน 9 วัน

มีใบจำนวนมาก ช่วงบน

 

2 เดือน 9 วัน

ทำให้ยอดโน้มเอียง 

 

2 เดือน 9 วัน

กิ่งยอดยังไม่แข็งแรง การทรงตัวยังไม่ดีพอ มีแมลงกินใบ

 

3 เดือน 12 วัน

เริ่มแทงยอดทุกกิ่ง ภาพรวมแข็งแรงขึ้นตามลำดับ

 

3 เดือน 12 วัน

ใบอ่อนโต ใบใหญ่ขึ้น

5 ทุเรียนชะนี 4 เดือน 14 วัน

 

4 เดือน 14 วัน

ใบหนาแน่นขึ้น

ต้นที่ 5 ทุเรียน ชะนี 4 เดือน 14 วัน

 

4 เดือน 14 วัน

กิ่ง ใบ ลำต้น พัฒนาการตามลำดับ

ใบทุเรียนพันธุ์ชะนี

 

5 เดือน 15 วัน

กิ่ง ใบ ลำต้น พัฒนาการตามลำดับ

 

6 เดือน 19 วัน

 

 

6 เดือน 19 วัน

 

ลักษณะใบทุเรียนพันธุ์ชะนี

 

6 เดือน 19 วัน

 

 

6 เดือน 19 วัน

 

ทุเรียนต้นที่ พันธ์

 

10 เดือน 14 วัน

 

เที่ยวสวนทุเรียนชะนี ที่อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี

จากเพจ Anan kemthong 

Anan kemthong

คุยกันในสวน ชม ทุเรียนพันธุ์ ชะนี อายุ 30 ปี วิธีการดูทุเรียนแก่ เพื่อการขายทุเรียนคุณภาพ

คุยกันในสวนทุเรียน ของพี่สมชาย บุญให้ บ้านจำรุง แกลง ระยอง ดูต้นทุเรียนอายุ 30 ปี ออกลูกเต็มต้น วิธีการเลือกทุเรียน ผ่าทุเรียนดูเนื้อ ดูว่าทุเรียนแก่พร้อมเก็บเกี่ยวมาขายหรือยัง เพื่อให้ทุเรียนที่ขายถึงผู้บริโภคให้มีคุณภาพ เป็นที่ประจับใจ

ยามทําเกษตร ใจเกษม

Durian rows 1-2

แถวที่ 1-2 

จำนวน 9 ต้น
แถวที่ 1 จำนวน 3 ต้น แถวที่ 2 จำนวน 6 ต้น
ทุเรียน 2 สายพันธุ์ หมอนทอง 5 ต้น ชะนี 4 ต้น 

ต้นที่ 6 ทุเรียนหมอนทอง

ADd a callout header here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.