การดูแลทุเรียนเล็ก

Care for young durian
Watering the durian

การรดน้ำทุเรียน

น้ำ คือหัวใจหลักของการเติบโตของพืชทุเรียน การให้น้ำอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เพื่อการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ ตามที่ทุเรียนต้องการ ดิน น้ำ อากาศ จะมีความแตกต่างสำหรับความต้องการน้ำของทุเรียนเป็นหลัก

การให้ปุ๋ย

ทุเรียนเล็กหลังปลูก ต้องมั่นดูแลให้มาก เอาใจใส่ทุกระยะ เพราะด้วยความอ่อนแอ จากต้นที่เล็กเปลียนมาอยู่ในสถานที่กว้าง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง ดิน น้ำ อากาศ ซึ่งมีผลกระบบกับต้นทุเรียนอย่างหลีกเลี่งไม่ได้

การให้ฮอร์โมนส์ อาหารเสริม

ฮอร์โมนส์และอาหารเสริม เป็นอีกช่องทางสำหรับเพิ่มพัฒนาการทั้งในด้านการเจริญเติบโต สร้างความแข็งแรง ทำให้มีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆได้

การบำรุงดิน

ตรวจค่า PH ตรวจความเป็นกรดเป็นด่างในดิน หาวิธีปรับปรุง แก้ไข เพิ่มจุรินทรี สร้างคุณภาพให้ดินมีธาตุอาหารเพียงต่อการเจริญเติบโต รวมทั้งแก้ปัญหาระบบราก เพื่อเป็นการป้องกันโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น

 

โปรแกรมการบำรุงทุเรียน

การให้ปุ๋ย ให้ฮอร์โมน อาหารเสริม ยาฆ่าแมลง และการบำรุงดิน ของทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง บางกรวย นนทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *