โปรแกรมการบำรุงทุเรียน สวนบางขุนกอง

ทุเรียนเล็กหลังปลูก ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เป็นช่วงเวลาที่มีโอกาศเกิดความเสียหาย หรืออาจตายได้ การปรับสภาพไม่ทัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ดิน เรื่องน้ำ อากาศ มีผลต่อการพัฒนาการของทุเรียน รวมทั้งโรครากเน่า รากไม่เดิน จากปัญหาที่หลากหลาย ควรต้องดูแลอย่างใกล้ชิด และเข้าใจสาเหตุที่แท้จริง

เพื่อเป็นการพัฒนา ปรับปรุง การสร้างความเติบโตให้กับทุเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นการดูแลทุเรียน ทั้งราก ต้น และใบ และส่วนที่เกี่ยวข้อง บันทึกการให้ธาตุอาหาร ให้ปุ๋ย ฮอร์โมน รวมทั้งยาฆ่าแมลง ตามระยะเวลาที่ทุเรียนต้องการ 

ปีที่ 1 เริ่มปลูกวันที่ 31 สิงหาคม 2563

การใส่ปุ๋ย

ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ตุลาคม 2563 (ปุ๋ยอินทรี)

ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ปุ่ยเคมี 14-7-21 ใส่ 1 ช้อนโต๊ะห่างโคนต้นประมาณ 15 ซม.

ช็อคปุ๋ย วันที่ 26 เกิดอาการ ช็อคปุ๋ย ทำให้ใบเหลือง ล่วง รีบแก้โดยรดน้ำเพิ่ม เพื่อชะล้างปุ๋ยในดินให้เจือจาง รอผลในวันต่อไปว่าจะแก้สถานการณ์ได้หรือไม่

สาเหตุ น่าเกิดจากการให้ปุ๋ยในปริมาณที่มากเกิน และรดน้ำละลายปุ๋ยน้อยเกินไป

ต่อมา 6 วัน อาการดีขึ้น ด้วยการรดน้ำในปริมาณที่มากเป็นพิเศษ และมีฝนตก 2 ครั้งทำให้ปุ๋ยเจือจาง ทุกต้นรอดจากอาการช็อค

ครั้งที่ 3 วันที่่ 10 พ.ย. 63 ใส่ในปริมาณที่น้อยพร้อมปูนขาว

ครั้งที่ 4  วันที่่ 26 พ.ย. 63 ใส่ในปริมาณที่น้อยพร้อมปูนขาว

ครั้งที่ 5  วันที่่ 14 ธ.ค. 63 ปุ๋ย+ปูนขาว

ครั้งที่ 6  วันที่่ 28 ธ.ค. 63 ปุ๋ย+ปูนขาว

ใส่ฮอร์โมนส์

ครั้งที่ 1 อายุ 22 วัน  (22 กันยายน 63) เริ่มใส่ครั้งแรก

ครั้งที่ 2 อายุ 1 เดือน 7 วัน  (7 ต.ค. 63) ระยะห่าง 15 วัน

ครั้งที่ 3 อายุ 1 เดือน 21 วัน  (21 ต.ค 63) ระยะห่าง 14 วัน

ครั้งที่ 4 อายุ 2 เดือน 7 วัน  (7 พ.ย. 63) ระยะห่าง 17 วัน

ครั้งที่ 5 อายุ 2 เดือน 15 วัน  (15 พ.ย. 63) ระยะห่าง 7 วัน

ครั้งที่ 6 วันที่ 28 พ.ย. 63 ระยะห่าง 12 วัน

ไตรโคโดมาร์

ครั้งที่ 1 อายุ 25 วัน (25 ก.ย. 63) แบบผง โรยรอบโคนต้น รดน้ำตาม

ครั้งที่ 2 อายุ 1 เดือน 26 วัน (26 ต.ค.63) ผสมในถังฮอร์โมนส์ รดด้วยระบบน้ำสปิงเกอร์บริเวณโคนต้น

ครั้งที่ 3 อายุ 2 เดือน 6 วัน ( 6 พ.ย.63) ผสมในถังฮอร์โมนส์ รดด้วยระบบน้ำสปิงเกอร์บริเวณโคนต้น (ห่าง 11 วัน)

ครั้งที่ 4 อายุ 2 เดือน 15 วัน ( 15 พ.ย.63) ผสมในถังฮอร์โมนส์ รดด้วยระบบน้ำสปิงเกอร์บริเวณโคนต้น (ห่าง 14 วัน)

ยาฆ่าแมลง

ครั้งที่ 1 

ปัญหาที่ต้องปรับปรุง

การ

1 พ.ย.63 ซ่อมระบบน้ำ ขอต่อ PE 7 จุด

ใส่ฮอร์โมนส์

ครั้งที่ 1

ไตรโคโดมาร์

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 1 วันที่ 25 พย. 63  (เข่งเบอร์2)

  • หมอนทอง จำนวน 8 ต้น 

ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พย. 63 จำนวน 10 ต้น (เข่งเบอร์ 1)

  • ก้านยาว จำนวน 3 ต้น
  • พวงมณี จำนวน 2 ต้น
  • กบตาขำ จำนวน 1 ต้น
  • กระเทยเนื้อเหลือง 1 ต้น
  • กำปั่นเนื้อเหลือง 1 ต้น

(ก้านยาวยังไม่ได้ปลูก 2 ต้น)