ทุเรียนช็อคปุ๋ย

Durian added to fertilizer

ทุเรียนเค็มปุ๋ย

ต้องเรียกว่าอบัติเหตุสำหรับการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก ที่เพิ่งปลูกได้ 2 เดือน ด้วยความหวังดี อยากให้ทุเรียนโต ได้ธาตุอาหาร กลายเป็นเหตุ ทุเรียนช็อคปุ๋ย เพราะใส่มากเกิน เป็นปุ๋ยเคมี ทำให้ใบเหลืองล่วง เกือบยืนต้นตาย เกือบต้องสูญเสียทุเรียนที่กำลังจะโตถึง 50 ต้น

เป็นการให้ปุ๋ยครั้งแรก ทุเรียนอายุ 2 เดือน จำนวน 50 ต้น ใส่ปุ๋ยพร้อมกัน  เกิดอาการใบเหลืองหลุดล่วง เป็นความประมาททั้งๆที่รู้การใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็ก อาจเป็นอันตรายอย่างที่มีคำแนะนำจากทางผู้มีประสบการณ์ ว่าการให้ปุ๋ยปริมาณที่เกินความพอดีจะส่งผลเสียกับทุเรียน

อีกสาเหตุหนึ่ง เกิดจากการรดน้ำน้อยเกินไป ปุ๋ยไม่ละลายโดยยังมีเม็ดปุ๋ยตกค้างบางส่วนที่รอบโคนต้น แต่ก็ยังโชคดี แก้สถานการณ์โดยการดน้ำในปริมาณมากหลังจากเกิดอาการ จนหลังจากนั้นค่อยดีขึ้นตามลำดับ

 

ก่อนใส่ปุ๋ย

ใบเขียว กำลังแตกใบอ่อน

 

หลังให้ปุ๋ย 3 วัน

ใบเหลือง หลุดล่วง

สาเหตุที่ทำให้ต้นทุเรียนช็อค 

  1. การให้ปุ๋ยเกินความต้องการ การดูดซึมของพืชมากเกินความพอดี เกิดการสะสมภายในลำต้นทุเรียน (ใส่ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะต่อต้น โรยรอบลำต้น ห่างประมาณ 15 ซม.)
  2. ต้นทุเรียนช็อคปุ๋ย ทำให้หยุดการทำงาน หยุดการเจริญเติบโต ใบเหลืองและหลุดล่วง สร้างความอ่อนแอ 
  3. เป็นสาเหตุนำพาโรคมาสู่ ต้น กิ่ง ก้าน ใบ โดยเฉพาะใบทำให้เป็นจุด เป็นเชื้อรา และถอดใบในที่สุด 

 

ต้นและใบออ่นแอ

ใบเหลือง เป็นจุด

 

ใบล่วง

ใบแห้ง หลุดล่วง

แต่ถือว่า ยังมีความโชคดี หลังจากให้ปุ๋ยวันที่ 3 อาการใบล่วงอย่างเห็นได้ชัด รีบลดน้ำตามในปริมาณที่มากเป็นพิเศษ อย่างน้อยเป็นการชะล้างปุ๋ยที่ยังคงตกค้างและที่ยังหลงเหลือ ไม่ให้มีการดูดซึมต่อ ซึ่งก็สามารถช่วยได้ในระดับหนึ่ง ทำให้หลายต้นมีอาการดีขึ้น ใบหยุดล่วง แต่ดูต้นและใบหลายต้น ก็ยังมีอาการซึมอย่างเห็นได้ชัด

 

ใบทุเรียนหมอนทอง 10 เดือน

หลังใส่ปุ๋ยได้ 5 วัน ปลายใบแห้ง ใบมีจุด

 

แห้งจากริมนอก

ลักษณะการแห้งของใบ จะแห้งจากริมนอกและปลายใบ

วิดิโอ จากเพจ ยามทำเกษตร ใจเกษม 

คลิปนี้ พาดูกรณีศึกษา ใส่ปุ๋ยเคมีให้ทุเรียนต้นเล็ก แต่ใส่มากเกินไป ทำให้เกิดอาการเป็นพิษ เค็มปุ๋ย น้ำถูกดึงออกจากต้น ทำให้ใบเหลือง บางครั้งยืนต้นตาย

ขอบคุณความรู้ดีๆ จากเพจ ยามทำเกษตร ใจเกษม

วิธีแก้ทุเรียนเค็มปุ๋ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *