ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช

ธาตุอาหารพืช17 ธาตุ

1.ไนโตรเจน

ธาตุไนโตรเจน (Nitrogen) เป็นหนึ่งในธาตุอาหารสำคัญที่พืชทุเรียนต้องการเพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาอวัยวะต่าง ๆ อย่างสมบูรณ์ ซึ่งมีความสำคัญดังนี้:

 1. ประโยชน์:

  • ส่งเสริมการเจริญเติบโตของท่อนำน้ำและท่ออาหารในพืช
  • ส่งเสริมการสร้างโปรตีน กรดอะมิโน และสารอินทรีย์ในพืช
  • ช่วยในกระบวนการสร้างและเร่งการสร้างสารอินทรีย์ในพืช
  • เสริมความเขียวของใบและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมแสง
 2. อาการขาด:

  • ใบเริ่มเหลืองจากส่วนล่างขึ้นไปบนต้น
  • การเจริญเติบโตช้าลง
  • ใบมีขนาดเล็กและมีลักษณะเป็นรู ๆ
 3. การแก้ไข:

  • ให้ปุ๋ยที่มีส่วนผสมไนโตรเจนสูง เช่นปุ๋ยเคมี NPK หรือปุ๋ยอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน เช่นปุ๋ยคอมโพสต์
  • การให้น้ำเพียงพอและในระดับเหมาะสม เพราะไนโตรเจนที่มีอยู่ในดินจะถูกนำเข้าสู่ระบบรากของพืชโดยน้ำ

การให้ไนโตรเจนในพืชทุเรียนอย่างเหมาะสมจะช่วยให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงและมีผลผลิตที่มีคุณภาพดี ต้องระมัดระวังในการให้ปุ๋ยเพื่อป้องกันการให้มากเกินไปซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในระบบรากและสิ่งแวดล้อมในรอบๆ สวนทุเรียนด้วย

2.ฟอสฟอรัส

ฟอสฟอรัส (Phosphorus) เป็นธาตุอาหารหลักที่สำคัญสำหรับพืช ซึ่งมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะในส่วนของการสร้างเม็ดพืชและระบบราก ดังนั้นการเพิ่มหรือลดปริมาณฟอสฟอรัสในสิ่งแวดล้อมของพืชสามารถมีผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพของพืชได้

 1. การเจริญเติบโตของราก การส่งเสริมการเจริญเติบโตของระบบรากของพืชเป็นอันดับแรกของการใช้ฟอสฟอรัส ธาตุนี้ช่วยในการสร้างรากที่แข็งแรงและเสถียรซึ่งสามารถดูดน้ำและสารอาหารจากดินได้มากขึ้น.
 2. การสร้างเม็ดพืช ฟอสฟอรัสมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างเม็ดพืช เม็ดพืชที่มีคุณภาพสูงจะต้องมีการสะสมฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่เหมาะสม.
 3. การสร้างสารพลังงาน ฟอสฟอรัสมีบทบาทในกระบวนการสร้างและจัดเก็บพลังงานในรูปของอาโทฟอสเฟต ซึ่งเป็นสารหลักในกระบวนการสังเคราะห์แสง.
 4. การพัฒนาดอกและผล ฟอสฟอรัสมีบทบาทในกระบวนการออกดอกและผลิตผล เมื่อพืชได้รับฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอ มักจะมีการออกดอกและผลิตผลที่มีคุณภาพดีมากขึ้น.
 5. การเจริญเติบโตทั่วไป การให้ฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอช่วยให้พืชเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ และมีความสมดุลในการใช้ธาตุอาหารอื่น ๆ ในสิ่งแวดล้อม.

การเคลื่อนย้ายและการดูดซึมของฟอสฟอรัสจากดินนั้นอาจถูกผลกระทบโดยสภาพแวดล้อมและความเป็นกรด-ด่างของดิน การทดลองดินและการใช้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสามารถช่วยปรับปรุงการให้ฟอสฟอรัสให้เหมาะสมสำหรับพืชของคุณได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการฟอสฟอรัสในสวนหรือแปลงปลูกของคุณ

3

….

4

….

5

….

6

….

7

….

2.ฟอสฟอรัส

….

2.ฟอสฟอรัส

….

2.ฟอสฟอรัส

….

2.ฟอสฟอรัส

….

2.ฟอสฟอรัส

….

2.ฟอสฟอรัส

….

2.ฟอสฟอรัส

….

2.ฟอสฟอรัส

….

2.ฟอสฟอรัส

….

2.ฟอสฟอรัส

….

ฟอสฟอรัส (Phosphorus) เป็นธาตุอาหารหลักที่สำคัญสำหรับพืช ซึ่งมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและพัฒนาโดยเฉพาะในส่วนของการสร้างเม็ดพืชและระบบราก ดังนั้นการเพิ่มหรือลดปริมาณฟอสฟอรัสในสิ่งแวดล้อมของพืชสามารถมีผลต่อสุขภาพและประสิทธิภาพของพืชได้

 1. การเจริญเติบโตของราก การส่งเสริมการเจริญเติบโตของระบบรากของพืชเป็นอันดับแรกของการใช้ฟอสฟอรัส ธาตุนี้ช่วยในการสร้างรากที่แข็งแรงและเสถียรซึ่งสามารถดูดน้ำและสารอาหารจากดินได้มากขึ้น.
 2. การสร้างเม็ดพืช ฟอสฟอรัสมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสร้างเม็ดพืช เม็ดพืชที่มีคุณภาพสูงจะต้องมีการสะสมฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอในช่วงเวลาที่เหมาะสม.
 3. การสร้างสารพลังงาน ฟอสฟอรัสมีบทบาทในกระบวนการสร้างและจัดเก็บพลังงานในรูปของอาโทฟอสเฟต ซึ่งเป็นสารหลักในกระบวนการสังเคราะห์แสง.
 4. การพัฒนาดอกและผล ฟอสฟอรัสมีบทบาทในกระบวนการออกดอกและผลิตผล เมื่อพืชได้รับฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอ มักจะมีการออกดอกและผลิตผลที่มีคุณภาพดีมากขึ้น.
 5. การเจริญเติบโตทั่วไป การให้ฟอสฟอรัสอย่างเพียงพอช่วยให้พืชเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ และมีความสมดุลในการใช้ธาตุอาหารอื่น ๆ ในสิ่งแวดล้อม.

การเคลื่อนย้ายและการดูดซึมของฟอสฟอรัสจากดินนั้นอาจถูกผลกระทบโดยสภาพแวดล้อมและความเป็นกรด-ด่างของดิน การทดลองดินและการใช้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสามารถช่วยปรับปรุงการให้ฟอสฟอรัสให้เหมาะสมสำหรับพืชของคุณได้ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการฟอสฟอรัสในสวนหรือแปลงปลูกของคุณ

อาการขาดฟอสฟอรัสในทุเรียน

การขาดฟอสฟอรัสในทุเรียนอาจแสดงอาการต่าง ๆ ที่สามารถพบได้ทั่วไปคือดังนี้:

 1. ใบเหลือง ใบทุเรียนที่ขาดฟอสฟอรัสอาจเริ่มแสดงอาการเหลืองในร่มใบ โดยเริ่มจากใบล่างของทรงพุ่มก่อน สีเหลืองนี้อาจเป็นเหลืองอ่อนหรือเหลืองเข้มขึ้นตามระดับความขาดฟอสฟอรัส.
 2. การเจริญช้า พืชที่ขาดฟอสฟอรัสมักจะมีการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ ทำให้ทรงพุ่มไม่ขยายเติบโตอย่างเหมาะสม และการสร้างสารแปรรูปไม่เพียงพอ.
 3. ใบเล็กและผิดรูป ในบางกรณี ใบทุเรียนที่ขาดฟอสฟอรัสอาจมีขนาดเล็กและผิดรูป ใบอาจมีรอยบิดเบี้ยวหรือขอบใบเป็นรูปไข่ปลา.
 4. ลำต้นและกิ่งอ่อนอ่อนแรง ขาดฟอสฟอรัสอาจทำให้ลำต้นและกิ่งอ่อนของทุเรียนอ่อนแรงและมีโครโมโพรตีนไม่สมบูรณ์ ทำให้พืชเสี่ยงต่อการหักหรือเสียหายจากสภาวะแวดล้อมที่แรง.
 5. ผลผลิตต่ำ ขาดฟอสฟอรัสอาจส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนลดลง ไม่มีการออกดอกหรือออกดอกน้อย และผลทุเรียนที่มีมากก็อาจมีขนาดเล็กและคุณภาพที่ไม่ดี.
 6. ระบบรากไม่สมบูรณ์ ฟอสฟอรัสมีบทบาทในการพัฒนาระบบรากของพืช การขาดฟอสฟอรัสอาจทำให้ระบบรากไม่สมบูรณ์และมีปัญหาในการดูดซึมสารอาหาร.

หากคุณสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ในทุเรียนของคุณ ควรพิจารณาการให้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสให้กับพืช เพื่อแก้ไขปัญหาขาดฟอสฟอรัส ควรปรับปริมาณและระยะเวลาการให้ปุ๋ยตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือผู้ควบคุมสวน โดยปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสามารถช่วยให้ทุเรียนกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงและมีผลผลิตที่ดีขึ้น.

เป็นธาตุอาหารหลักที่สำคัญสำหรับพืชทุเรียนและมีบทบาทสำคัญต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชในหลายด้าน นี่คือประโยชน์ของโพแทสเซียมที่มีต่อพืชทุเรียน:

 1. ส่งเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนา: โพแทสเซียมช่วยในกระบวนการเจริญเติบโตของใบและส่วนบนของพืชทุเรียน ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรงและมีการพัฒนาที่เหมาะสม.
 2. เพิ่มความแข็งแรงของโครโมโปรตีน: โพแทสเซียมช่วยในการเพิ่มความแข็งแรงของโครโมโปรตีนในพืช ซึ่งช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการแตกหรือพับสลายในสภาวะอากาศรุนแรง.
 3. ปรับความเป็นกรด-ด่างในพืช: โพแทสเซียมช่วยในกระบวนการปรับความเป็นกรด-ด่างในพืช ทำให้พืชมีสภาวะดินที่เหมาะสมสำหรับการเจริญเติบโต.
 4. การควบคุมการเปิดตัวของปากใบ: โพแทสเซียมมีบทบาทในการควบคุมการเปิดตัวของปากใบ (stomata) ซึ่งช่วยในการควบคุมการระบายน้ำและแลกเปลี่ยนแก๊สในพืช.
 5. การเสริมให้กับการออกดอกและผลิตผล: การให้โพแทสเซียมในช่วงเวลาที่เหมาะสมช่วยให้มีการออกดอกและผลิตผลที่มีคุณภาพดีและมากขึ้น.
 6. การเสริมการทนทานต่อสภาวะแวดล้อม: โพแทสเซียมช่วยเพิ่มความทนทานของพืชที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีความร้อนและแห้ง ช่วยในการลดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตที่ไม่เหมาะสมหรือการสูญเสียน้ำมากเกินไป.
 7. การเพิ่มความคงทนต่อโรคและแมลง: โพแทสเซียมช่วยเพิ่มความคงทนของพืชต่อโรคและแมลง ทำให้พืชไม่เสี่ยงต่อการสูญเสียในผลผลิต.

การให้โพแทสเซียมให้กับพืชทุเรียนในปริมาณที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาสุขภาพและผลผลิตที่ดีของพืชทุเรียน ควรปรับปรุงการให้โพแทสเซียมตามความต้องการของพืชและในสวนหรือแปลงปลูกของคุณ ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือผู้ควบคุมสวนเพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการโพแทสเซียมในพืชทุเรียนของคุณ.

อาการขาดธาตุโพแทสเซียม

อาการขาดธาตุโพแทสเซียม (Potassium deficiency) ในทุเรียนมักจะแสดงอาการต่าง ๆ บนใบและส่วนบนของพืช อาการขาดโพแทสเซียมในทุเรียนอาจมีลักษณะดังนี้:

 1. ใบเหลืองขอบใบและลายเขียวเข้ม: ใบทุเรียนที่ขาดโพแทสเซียมอาจมีลักษณะขอบใบและลายใบเป็นสีเขียวเข้ม โดยอาการเริ่มแสดงที่ลำต้นและกิ่งอ่อนของพืช.
 2. ใบเริ่มแห้งและตกลง: ในกรณีที่ขาดโพแทสเซียมรุนแรงมาก ใบทุเรียนอาจเริ่มแห้งขาวหรือเหลืองแล้วตกลงจากพืช.
 3. ลำต้นและกิ่งอ่อนอ่อนแรง: การขาดโพแทสเซียมอาจทำให้ลำต้นและกิ่งอ่อนของทุเรียนอ่อนแรงและไม่สามารถยืดเติบโตได้ดี มีความชะงักในการเจริญเติบโต.
 4. การผลิตผลน้อย: การขาดโพแทสเซียมสามารถส่งผลให้ทุเรียนผลผลิตน้อยลง หรือผลทุเรียนที่มีมากก็อาจมีขนาดเล็กและคุณภาพที่ไม่ดี.
 5. ใบเล็กและบาง: ในบางกรณี ใบทุเรียนที่ขาดโพแทสเซียมอาจมีขนาดเล็กและบาง อาจไม่เต็มตัว และอาจมีลักษณะใบหงิกหยอด.
 6. มีอาการขาดน้ำ พืชทุเรียนที่ขาดโพแทสเซียมอาจมีการคายน้ำมากกว่าปกติ ทำให้พืชดูแห้งและอ่อนแรง.

การแก้ไขปัญหาขาดโพแทสเซียมในทุเรียนควรทำโดยการให้ปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมให้พืช โดยปรับปริมาณและระยะเวลาการให้ปุ๋ยตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร โพแทสเซียมช่วยให้ทุเรียนมีความแข็งแรงต่อสภาวะแวดล้อมและมีผลผลิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ควรดูแลระบบรากและการให้น้ำให้ทุเรียนในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้พืชสามารถดูดซึมและใช้โพแทสเซียมอย่างมีประสิทธิภาพ.

การให้โพแทสเซียมกับทุเรียน

 1. การให้ในเวลาที่เหมาะสม ควรให้โพแทสเซียมในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามระยะเวลาการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชทุเรียน เช่น ในช่วงการเตรียมการออกดอกและผลิตผล
 2. การให้ในปริมาณที่เหมาะสม ปริมาณโพแทสเซียมที่ต้องการขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเจริญเติบโตตามที่พืชต้องการ ควรควบคุมสวนเพื่อปรับปริมาณโพแทสเซียมให้เหมาะสม.
 3. การตรวจสอบสภาวะดิน ควรทดสอบดินเพื่อวัดระดับโพแทสเซียมในดิน และปรับปรุงการให้โพแทสเซียมตามความต้องการ นอกจากนี้ควรตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดินเพื่อปรับปรุงสภาพดินให้เหมาะสม.
 4. การรักษาความสมดุลของธาตุอาหาร การให้โพแทสเซียมควรเป็นส่วนหนึ่งของการรักษาความสมดุลของธาตุอาหารทั้งหมดในพืช เพราะการขาดโพแทสเซียมอาจทำให้พืชมีความแข็งแรงน้อยและเสี่ยงต่อโรคและแมลง.
 5. การจัดการน้ำ การรักษาการจัดการน้ำให้เหมาะสมช่วยให้พืชดูดซึมโพแทสเซียมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากโพแทสเซียมต้องการน้ำในกระบวนการดูดซึม.
 6. การตรวจสอบอาการของพืช อาการขาดโพแทสเซียมอาจแสดงทางใบอย่างเหลืองและมีจุดคล้ายรอยไหม้ที่ขอบใบ การตรวจสอบอาการของพืชเป็นวิธีที่ดีในการพบปัญหาและปรับปรุงการให้โพแทสเซียมตามความต้องการ.

การให้โพแทสเซียมให้กับพืชในสวนหรือแปลงปลูกของคุณต้องพิจารณาสภาวะดินและความต้องการของพืชเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพสูง ควรทำการทดลองดินในพื้นที่ของคุณ เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการโพแทสเซียมในสวนหรือแปลงปลูกของคุณจากผู้รู้

ธาตุรอง 3 ชนิด

แคลเซียม (Calcium) เป็นธาตุอาหารรองที่สำคัญสำหรับพืชทุเรียนและมีบทบาทหลายด้านในการสนับสนุนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืช 

 1. เสริมโครเมียมของเซลล์ แคลเซียมเป็นส่วนหนึ่งของโคโลร็อฟิลล์ (chloroplasts) ในเซลล์พืชที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ที่ช่วยในการสร้างอาหารและพลังงานสำหรับพืช.
 2. เสริมโครเมียมของเซลล์แข็งแรง แคลเซียมช่วยในการเสริมโครเมียมของเซลล์พืช ทำให้เซลล์มีโครเมียมแข็งแรงและสามารถต้านแรงกดดันจากสภาวะแวดล้อมได้ดี เช่น ลมและฝนตก.
 3. ป้องกันอาการผลิตผลที่เน่าเสีย แคลเซียมช่วยป้องกันอาการผลิตผลที่เน่าเสียหรือแตกต่าง เช่น อาการแตกแต่งที่ผลทุเรียน.
 4. ป้องกันอาการขาดโรค: การให้แคลเซียมที่เพียงพอให้พืชทุเรียนสามารถต้านโรคและศัตรูพืชได้ดีขึ้น.
 5. ส่งเสริมการแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโต แคลเซียมมีบทบาทในกระบวนการแบ่งเซลล์และการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้ทุเรียนมีการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์.
 6. เสริมกระบวนการการดูดซึมสารอาหาร แคลเซียมช่วยในกระบวนการการดูดซึมสารอาหารจากดิน ทำให้พืชสามารถใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

การบริหารแคลเซียมในทุเรียนควรคำนึงถึงความสมดุลกับธาตุอื่น ๆ และควรให้ปุ๋ยหรือสารตัวที่มีแคลเซียมให้พืชตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร เพื่อให้พืชทุเรียนสามารถเจริญเติบโตและผลิตผลอย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพดี.

อาการขาดแคลเซียม

อาการขาดแคลเซียมในทุเรียนสามารถแสดงอาการต่าง ๆ บนใบและส่วนบนของพืชได้ อาการขาดแคลเซียมมักมีลักษณะดังนี้:

 1. ใบแห้งและหงิก ใบของทุเรียนที่ขาดแคลเซียมอาจเริ่มแห้งและมีลักษณะหงิกต่าง ๆ ทั้งใบหงิกขึ้น หงิกลง หรือหงิกด้านข้างของใบ
 2. ยอดหงิกหรือแห้ง: อาการขาดแคลเซียมอาจทำให้ยอดของทุเรียนหงิกหรือแห้งตายได้ เนื่องจากแคลเซียมเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและเสริมโครเมียมของเซลล์พืช.
 3. ใบจุดสีขาวหรือใบร่วง ใบทุเรียนที่ขาดแคลเซียมอาจมีจุดสีขาวหรือจุดสีน้ำตาลเป็นจุดบนใบ และบางครั้งใบอาจร่วงไปก่อนเวลา
 4. ใบเหลืองและร่วง ใบทุเรียนที่ขาดแคลเซียมมักมีลักษณะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง และใบร่วงอย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถค้างอยู่บนต้นได้นาน
 5. อาการสังเคราะห์แสงช้าลง การขาดแคลเซียมส่งผลให้กระบวนการสังเคราะห์แสงช้าลง ทำให้การสร้างอาหารและพลังงานในพืชลดลง นั่นอาจทำให้พืชเจริญเติบโตช้าลง.
 6. อาการเสียหายที่ลำต้นและกิ่งอ่อน อาการขาดแคลเซียมอาจทำให้ลำต้นและกิ่งอ่อนของทุเรียนมีความอ่อนแรงและมีโอกาสแตกหักหรือเสียหายจากสภาวะแวดล้อมได้ง่าย.
 7. อาการขาดน้ำ พืชทุเรียนที่ขาดแคลเซียมอาจมีการคายน้ำมากกว่าปกติ ทำให้พืชดูแห้งและอ่อนแรง.
 8. การเจริญช้า การขาดแคลเซียมอาจทำให้พืชทุเรียนมีการเจริญเติบโตช้าลง ทำให้ทรงพุ่มไม่ขยายเติบโตอย่างเหมาะสม.
 9. ใบซีด ใบทุเรียนที่ขาดแคลเซียมอาจมีลักษณะใบซีด สีส้มหรือสีน้ำตาล อาการนี้อาจเกิดขึ้นบนขอบใบและค่อย ๆ ลามเข้าสู่ส่วนกลางของใบ.
 10. ได้ผลผลิตน้อย การขาดแคลเซียมสามารถส่งผลให้ทุเรียนผลผลิตน้อยลง หรือผลทุเรียนที่มีมากก็อาจมีขนาดเล็กและคุณภาพที่ไม่ดี
 11. ผลทุเรียนเล็กและคุณภาพลดลง การขาดแคลเซียมอาจทำให้ผลทุเรียนมีขนาดเล็กและคุณภาพลดลง รวมถึงเป็นสาเหตุของการแตกแต่งหรือขาดสีของผล

การแก้ไขปัญหาขาดแคลเซียมในทุเรียนควรทำโดยการให้ปุ๋ยที่มีแคลเซียมให้พืช โดยปรับปริมาณและระยะเวลาการให้ปุ๋ยตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร แคลเซียมช่วยให้ทุเรียนมีโครเมียมแข็งแรงและสามารถดูดซึมน้ำและสารอาหารจากดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรดูแลระบบรากและการให้น้ำให้ทุเรียนในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้พืชสามารถดูดซึมแคลเซียมอย่างมีประสิทธิภาพ

การให้แคลเซียมในทุเรียน

การให้แคลเซียมในทุเรียนสามารถทำได้โดยใช้ปุ๋ยหรือสารตัวที่มีแคลเซียม เพื่อเพิ่มปริมาณแคลเซียมในดินและเสริมสารอาหารให้กับพืช 

 1. วัดและตรวจสอบความต้องการ ก่อนที่จะให้แคลเซียมในทุเรียน ควรวัดและตรวจสอบระดับความต้องการของแคลเซียมในดินและพืช โดยใช้การวิเคราะห์ดินหรือทำการทดสอบใบพืช หากพบว่าระดับแคลเซียมในดินหรือพืชต่ำกว่ามาตรฐานที่แนะนำ จึงควรให้แคลเซียมเพิ่มเติม
 2. ใช้ปุ๋ยหรือสารตัวที่มีแคลเซียม คุณสามารถใช้ปุ๋ยหรือสารตัวที่มีแคลเซียมเสริมให้กับทุเรียน สารที่มีแคลเซียมมักจะมีรูปแบบเป็นแคลเซียมไนเทรต (calcium nitrate) หรือแคลเซียมคลอไรด์ (calcium chloride) คุณสามารถผสมสารนี้กับน้ำและใช้เป็นน้ำให้ทุเรียนหรือหว่านรอบทรงพุ่มของพืช คำแนะนำการใช้สารตัวที่มีแคลเซียมนี้อาจแตกต่างกันตามผู้ผลิตและผลผลิต.
 3. ปรับปริมาณการให้แคลเซียม ปริมาณการให้แคลเซียมควรจะขึ้นอยู่กับระดับแคลเซียมในดินและความต้องการของทุเรียน คำแนะนำการให้แคลเซียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละสวนและสภาวะดิน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือทางการเกษตร.
 4. การให้แคลเซียมในช่วงเวลาที่เหมาะสม การให้แคลเซียมมักจะเป็นรายปีหรือตามความต้องการของทุเรียน ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการให้แคลเซียมอาจเป็นช่วงปลายฤดูฝนหรือช่วงก่อนเริ่มฤดูฝน การให้แคลเซียมในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้พืชใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
 5. ระวังอาการขาดธาตุอื่น ในขณะที่คุณให้แคลเซียมให้กับทุเรียน ควรระวังอาการขาดธาตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกัน และจัดการกับปัญหานี้ในทันที.
 6. ตรวจสอบผลลัพธ์ หลังจากการให้แคลเซียม ควรตรวจสอบผลลัพธ์ว่าอาการขาดแคลเซียมของทุเรียนได้รับการแก้ไขและพืชมีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดีขึ้นหรือไม่ หากยังไม่มีการปรับปรุงควรพิจารณาให้แคลเซียมเพิ่มเติมตามคำแนะนำ.

การให้แคลเซียมในทุเรียนเป็นส่วนสำคัญในการบำรุงพืชเพื่อให้ทุเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและผลผลิตที่ดี แต่ควรระมัดระวังในการให้ปริมาณที่เหมาะสมและไม่ให้เกินไป เนื่องจากปริมาณมากเกินไปของแคลเซียมอาจส่งผลให้เกิดปัญหาทางดิน เช่น การเพิ่มความเป็นกรดในดิน (pH สูง) หรือส่งผลกระทบต่อการดูดซึมของธาตุอื่น ๆ ในดิน.

แมกนีเซียม (Magnesium) เป็นธาตุอาหารรองที่สำคัญสำหรับพืชทุเรียนและมีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์ของพืช

 1. ส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์แสง: แมกนีเซียมเป็นส่วนหนึ่งของโคโลร็อฟิลล์ (chlorophyll) ที่อยู่ในใบพืช ซึ่งเป็นสารสีเขียวและมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสง (photosynthesis) ที่ช่วยในการแปลงแสงแสดงเป็นพลังงานที่พืชจะนำมาใช้ในการเจริญเติบโตและผลิตอาหาร.
 2. ส่งเสริมการดูดซึมสารอาหาร: แมกนีเซียมช่วยในกระบวนการดูดซึมสารอาหารจากดิน เป็นพิษโรค (nutrient uptake) โดยเฉพาะสารอาหารที่อยู่ในรูปไอออน เช่น ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส การดูดซึมนี้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างและเจริญเติบโตของพืชทุเรียน.
 3. ส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากและยอดพืช: แมกนีเซียมมีบทบาทในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของรากและยอดพืช ทำให้พืชทุเรียนมีระบบรากที่แข็งแรงและสามารถดูดน้ำและสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
 4. ป้องกันอาการขาดร้อน (heat stress) และแสงแดดเผาผลิต: แมกนีเซียมช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการขาดร้อนและการเผาผลิต (sunscald) โดยช่วยในการควบคุมการคายน้ำและการควบคุมระดับคลอโรฟิลล์ในใบพืช.
 5. รักษารูปร่างของใบ: แมกนีเซียมช่วยในการรักษารูปร่างและความสมบูรณ์ของใบพืช ช่วยป้องกันอาการใบเหลืองหรือขาดสีเขียว (chlorosis) ที่อาจเกิดจากการขาดแมกนีเซียม.
 6. ส่งเสริมการต้านทานโรคและศัตรูพืช: การให้แมกนีเซียมเพิ่มความต้านทานของพืชทุเรียนต่อโรคและศัตรูพืช ช่วยให้พืชมีความแข็งแรงและป้องกันการเกิดโรคและการทำลายจากศัตรูพืช.

การบริหารแมกนีเซียมในทุเรียนควรทำโดยการให้ปุ๋ยหรือสารตัวที่มีแมกนีเซียมให้พืชตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร และควรระวังไม่ให้มีการให้มากเกินไป เนื่องจากการให้แมกนีเซียมมากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการดูดซึมของธาตุอาหารอื่น ๆ ในดินได้.

อาการขาดแมกนีเซียม

อาการขาดแมกนีเซียม (Magnesium deficiency) ในทุเรียนมักแสดงอาการบนใบและส่วนบนของพืช อาการขาดแมกนีเซียมมีลักษณะดังนี้:

 1. ใบเหลืองระหว่างเส้นใบ (interveinal chlorosis): อาการที่สำคัญที่สุดของขาดแมกนีเซียมคือใบทุเรียนจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลืองระหว่างเส้นใบ แต่เส้นใบยังคงสีเขียว ซึ่งเป็นลักษณะที่เรียกว่า interveinal chlorosis โดยส่วนของเส้นใบยังคงสีเขียวปกติ แต่ระหว่างเส้นใบจะเป็นสีเหลืองหรือสีส้ม.
 2. ใบเหลืองและจุดที่ขอบใบเหี่ยว ในกรณีที่อาการขาดแมกนีเซียมรุนแรงมาก ใบทุเรียนอาจแสดงอาการเหลืองทั้งใบและมีจุดที่ขอบใบเหี่ยวแห้ง ส่วนหากไม่รุนแรงอาจแสดงเพียงอาการเหลืองระหว่างเส้นใบเท่านั้น.
 3. การเจริญเติบโตช้าลง พืชทุเรียนที่ขาดแมกนีเซียมมักมีการเจริญเติบโตช้าลง เนื่องจากแมกนีเซียมมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงและการผลิตพลังงานในพืช การขาดแมกนีเซียมจะทำให้กระบวนการนี้ช้าลง.
 4. ใบร่วงเร็ว ในกรณีที่ขาดแมกนีเซียมรุนแรง ใบทุเรียนอาจร่วงเร็วก่อนเวลาและในปริมาณมาก.
 5. การแตกยอดไม่ปกติ การขาดแมกนีเซียมอาจทำให้ยอดของทุเรียนแตกต่างจากปกติ อาจเกิดอาการยอดหงิกหรือยอดอ่อนขาวซีด.

การแก้ไขปัญหาขาดแมกนีเซียมในทุเรียนควรทำโดยการให้แมกนีเซียมให้พืช โดยใช้ปุ๋ยหรือสารตัวที่มีแมกนีเซียม และปรับปริมาณแมกนีเซียมให้เหมาะสมตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร นอกจากนี้ควรระวังไม่ให้มีการให้แมกนีเซียมมากเกินไป เนื่องจากการให้มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดปัญหาการดูดซึมของธาตุอาหารอื่น ๆ ในดินได้.

การให้แมกนีเซียมในพืชทุเรียน

การให้แมกนีเซียมในพืชทุเรียนเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ นี่คือขั้นตอนและวิธีการให้แมกนีเซียมในทุเรียน:

 1. วัดและตรวจสอบความต้องการ: ก่อนที่จะให้แมกนีเซียมในทุเรียน ควรวัดและตรวจสอบระดับความต้องการของแมกนีเซียมในดินและพืช โดยใช้การวิเคราะห์ดินหรือการทดสอบใบพืช เพื่อทราบระดับความต้องการแมกนีเซียมของพืช.
 2. ใช้ปุ๋ยหรือสารตัวที่มีแมกนีเซียม: คุณสามารถใช้ปุ๋ยหรือสารตัวที่มีแมกนีเซียมเพิ่มเติมให้กับทุเรียน สารตัวที่มีแมกนีเซียมมักจะมีรูปแบบเป็นแมกนีเซียมซัลเฟต (magnesium sulfate) หรือแมกนีเซียมนิเทรต (magnesium nitrate) คุณสามารถผสมสารนี้กับน้ำและใช้เป็นน้ำให้ทุเรียนหรือหว่านรอบทรงพุ่มของพืช คำแนะนำการใช้สารตัวที่มีแมกนีเซียมอาจแตกต่างกันตามผู้ผลิตและผลผลิต.
 3. ปรับปริมาณการให้แมกนีเซียม: ปริมาณการให้แมกนีเซียมควรจะขึ้นอยู่กับระดับแมกนีเซียมในดินและความต้องการของทุเรียน คำแนะนำการให้แมกนีเซียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละสวนและสภาวะดิน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรหรือทางการเกษตร.
 4. การให้แมกนีเซียมในช่วงเวลาที่เหมาะสม: การให้แมกนีเซียมมักจะเป็นรายปีหรือตามความต้องการของทุเรียน ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการให้แมกนีเซียมอาจเป็นช่วงปลายฤดูฝนหรือช่วงก่อนเริ่มฤดูฝน การให้แมกนีเซียมในช่วงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้พืชใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ.
 5. ระวังอาการขาดธาตุอื่น: ในขณะที่คุณให้แมกนีเซียมให้กับทุเรียน ควรระวังอาการขาดธาตุอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นพร้อมกัน และจัดการกับปัญหานี้ในทันที.
 6. ตรวจสอบผลลัพธ์: หลังจากการให้แมกนีเซียม ควรตรวจสอบผลลัพธ์ว่าอาการขาดแมกนีเซียมของทุเรียนได้รับการแก้ไขและพืชมีการเจริญเติบโตและผลผลิตที่ดีขึ้นหรือไม่ หากยังไม่มีการปรับปรุงควรพิจารณาให้แมกนีเซียมเพิ่มเติมตามคำแนะนำ.

การให้แมกนีเซียมในทุเรียนเป็นส่วนสำคัญในการบำรุงพืชเพื่อให้ทุเรียนมีสุขภาพแข็งแรงและผลผลิตที่ดี แต่ควรระมัดระวังไม่ให้มีการให้มากเกินไปเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการดูดซึมของธาตุอาหารอื่นในดินและอาจสร้างปัญหาในการบริหารดินในระยะยาว

6.กำมะถัน (S)

ธาตุเสริม 7 ชนิด

7.โบรอน (B)

8.ทองแดง (Cu)

8.เหล็ก (Fe)

9.แมงกานีส (Mn)

10.โมลิบดินัม (Mo)

12.คลอรีน (ci)

13.สังกะสี (Zn)

14.นิเกิล (Ni)

3 ธาตุ จากอากาศและน้ำ

14.คาร์บอน (C)

โมลิ

16.ไฮโตรเจน (H)

โมลิ

17.อ๊อกซิเจน (O)

โมลิ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *