สวนบางขุนกอง

ทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง 

  • พื้นที่ 1 ไร่ 40 ราตางวา
  • ปลูกทุเรียน 50 ต้น
  • 6 สายพ้นธุ์ 
  • ระยะห่าง 5×6 เมตร

พันธ์ทุเรียน

Latest News