วิธีปลูกทุเรียน

How to grow durian2

วิธีปลูกทุเรียน ของสวนทุเรียนนนท์ บางขุนกอง

ขั้นตอนและ วิธีปลูกทุเรียน ของสวนบางขุนกอง เป็นการปลูกแบบยกโคก โดยทำการโคกเป็นทรงกลม รูปถ้วยคว่ำ สูงจากพื้นเดิมประมาณ 80 ซม. เพื่อการระบายน้ำ เนื่องจากเป็นดินเหนียวอมน้ำ ระบายน้ำยาก มี 6 ขั้นตอนดังนี้

 1. การเตรียมดิน
 2. การเตรียมต้นกล้าทุเรียน
 3. เตรียมอุปกรณ์
 4. การปลูก วางต้นกล้าลงหลุม
 5. การบังแสง
 6. การให้น้ำ

ขั้นตอนที่ 1

การเตรียมดิน

การพูนดินหรือการทำโคก เตรียมพื้นที่สำหรับปลูก ปรับสภาพ แก้ไขความเป็นกรด-ด่างในดิน

 • ตรวจสภาพดิน เช็คความเป็นกรด-ด่าง (ค่า ph ควรอยู่ที่ 5.5-6.5) ถ้าไม่ได้ให้แก้ใข ถ้าเป็นกรด ให้ใช้ปูนขาวโรยหรือผสมน้ำราดรอบๆบริเวณที่จะปลูก
 • พูนดินให้สูง เพื่อการระบายน้ำที่ดี โดยเฉพาะดินเหนียว
 • นำดินสำหรับปลูกต้นไม้ ผสมกับดินเดิม คลุกเค้ากัน
 • ตากดินทิ้งไว้ ประมาณ 1-2 สัปดาห์ หรือมากกว่านั้น ป้องกันเชื้อรา
Durian planting soil preparation

ปรับสภาพดิน แก้ไขความเป็นกด ใส่ปูนขาว แกลบดิบและดินถุงสำหรับปลูกต้นไม้ ผสมตามสัดส่วน คลุกเค้าให้เข้ากัน

ขั้นตอนที่ 2

การเตรียมต้นกล้า

ต้นกล้าหรือกิ่งพันธุ์ ต้องมีความพร้อมสำหรับการปลูก

 • เลือกต้นพันธ์ที่แข็งแรง ลำต้นตรง ใหญ่
 • ต้นพันธ์ควรมีอายุ 7 เดือน ถึง 1ปี
 • นำต้นพันธุ์มาพักทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 1 อาทิตย์ ใกล้บริเวณพื้นที่ปลูก ให้คุ้นสภาพอากาศ
 • ควรปลูกในช่วงฤดูฝน หรือปลายฝน ต้นหนาว
 • ถ้าต้นพันธ์แตกใบอ่อนไม่ควรปลูก ควรรอให้ใบแก่
Durian seedlings

ควรเลือกต้นพันธุ์จากสวนเพราะพันธ์ที่เชื่อถือได้ จะได้กิ่งพันธ์ที่มีคุณภาพ 

ขั้นตอนที่ 3

อุปกรณ์

เตรียมอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้ ก่อนทำการปลูก

 • จอบหรือพลั่ว
 • กรรไกรตัดราก
 • มีดหรือคัดเตอร์
 • เชือกฟาง
 • ไม้รวกปักสำหรันกันโยก
 • บัวรดน้ำ
Durian planting equipment

เครื่องมือและอุปกรณ์ สำหรับการปลูกทุเรียน

ขั้นตอนที่ 4

How to grow durian18

การปลูก การวางต้นกล้าลงหลุม ตั้งลำต้นให้ตรง

การปลูก วางต้นกล้าลงหลุม

การปลูก การวางต้นกล้าลงหลุม มีขั้นตอนดังนี้

 • วางต้นพันธุ์ทุเรียนกลางหลุม
 • เอาถุงออก ตัดรอบถุงที่ด้านล่าง ด้วยคัตเตอร ตัดรอบถุงด้านล่าง ดูราก ถ้ารากขดให้ตัดทิ้ง
 • ผ่าถุงทำส่วนที่เหลือ โดยกรีดแนวตรง จากบนลงล่าง ระวังอย่าให้ดินรอบต้นกล้าแตกออกจากราก
 • วางต้นกล้าในตำแหน่งที่ต้องการ ตั้งลำต้นให้ตรง
 • ปักไม้รวก ตามจุดที่เหมาะสมก่อนกลบดิน
 • นำดินมากลบรอบๆบริเวนโคนต้น มัดต้นกับไม้ด้วยเชือกฟาง กันต้นล้ม
How to grow durian26

สวนบางขุนกอง รองก้นหลุมด้วยดินขลุยไผ่ ผสมกับดินดำสำหรับปูกพืชที่ผ่านการผึ่งแดดประมาณ 1 เดือน

How to grow durian10

หลังนำดินมารองก้นหลุม นำต้นกล้าพันธุ์มาวาง กลบด้วยดินขลุยไผ่รอบโคนต้น กลบให้เสมอระดับดินในถุงเพาะ

How to grow durian2

กลบและแต่งตินรอบๆ แต่ให้มองเห็นดินเดิมของต้นพันธ์ เพื่อช่วยในการหายใจของราก

ขั้นตอนที่ 5

การบังแสง

สิ่งที่ต้องคำนึงคือ แดด ลม อากาศ ด้วยที่ต้นทุเรียนยังอ่อน อาจปรับตัวเข้ากับสภาพไม่ได้ สิ่งที่น่าห่วงคือแดด แดดจัด อากาศที่ร้อนจัด มีผลต่อทุเรียนเล็ก ควรทำร่ม ป้องการอาการซันเบิร์น ที่เป็นสาเหตุใบไม้

 • ใช้สแลนกันแดด 50 %
 • บังเฉพราะด้านบน สูงจากพื้น 3.00 เมตร เพื่อการระบายอากาศรอบด้าน
 • วางยาวตามแนวพระอาทิตย์ ให้ร่มกับทุเรียนเช้าจรดเย็น
 • ตั้งต้วยเสาไม้ยูคา และคานไม้ไผ่ตลอดแนว
 • ให้อากาศโปร่งมากที่สุด อาจไม่ได้กันลมมากนัก
 • นำฟางมาปิดรอบโคนต้น รักษาความชื้นหน้าดิน
 • รดน้ำให้ชุ่มรอบโคนต้นด้วยบัวรดน้ำ เป็นอันเสร็จการปลูก

 

Making an umbrella for durian with slan

เลือกใช้สแลนที่ไม่ทึบมาก เพื่อต้องการให้ต้นทุเรียนโดนแดด เพื่อการสังเคาะห์แสง เลือกใช้สแลนแบบกันแดดได้ 50% 

Making an umbrella for durian with slan2

สวนบางขุนกอง ทำร่มด้วยสแลนที่กันแดด 50 % ให้กับทุเรียนเริ่มปลูก เพื่อป้องกันแดดที่อาจทำให้ใบทุเรียนไหม้ได้

ขั้นตอนที่ 6

การให้น้ำ

ต้นทุเรียนที่เพิ่งปลูก อาจต้องดูแลมากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการรดน้ำ ทุเรียนเล็กจะขาดน้ำไม่ได้เด็ดขาด ถ้าดินแห้งไม่มีความชุ่มชื้น การขาดน้ำเพียงระยะสั้นๆ อาจทำให้ต้นทุเรียนแห้งและดายได้อย่างง่ายดาย ขั้นตอนการให้น้ำเริ่มจากหลังปลูกทันที

 • รดน้ำทันทีหลังปลูกเสร็จ เฉพาะรอบๆโคนต้น
 • รดน้ำทุกเช้า ทุกวันอย่างสม่ำเสมอ ยกเว้นฝนตก
 • รดต่อเนื่องอย่างน้อย 1 เดือน
 • เกิน 2 เดือน อาจรด 2-3 วันครั้ง ดูตามความเหมาะสม ให้สังเกตจากหน้าดินโคนต้น
 • การรดน้ำให้ง่ายและสะดวกควรทำระบบปริงเกอร์
Durian seedlings

ควรเลือกต้นพันธุ์จากสวนเพราะพันธ์ที่เชื่อถือได้ จะได้กิ่งพันธ์ที่มีคุณภาพ 

Durian planting soil preparation

 

ยกโคก

รูปทรงถ้วยคว่ำ เพื่อยกระดับโคนต้นปลุกให้ให้สูง ป้องกันน้ำแชะจากฝน ด้วยที่เป็นดินเหนียวอม ระบายน้ำได้ยาก สาเหตุของโรกราก

How to grow durian26

 

ดินเหนียว

ของเดิมเป็นดินเหนียว จะแข็งมากเมื่อดินแห้ง การปลูกจำเป็นต้องนำดินที่มี ผสมแกลบดิบ แกลบสุก และดินปลูกต้นไม้

 

ขุดหลุม

ให้เป็นโพรงกลาง นำดินที่ผสมและปรับสภาพดินแล้วมาใส่กลางหลุม ให้รากเดินมีอาหารสำหรับช่วงแรก

 

ดินขุยไผ่

นำดินขุยไผ่ ที่มีไส้เดือนรองก้นหลุม บริเวณจุดที่จะวางต้น คร้าวดินให้เข้ากันเล็กน้อย  เกลี่ยให้ทั่วก่อนนำต้นพันธุ์มาลง

How to grow durian20

 

ต้นพันธุ์

นำต้นพันธุ์มาวาง ใช้มีดกรีดถุงจากล่างขึ้นบน อย่างน้อย 3 จุด เพื่อให้ถุงหลุดง่าย

How to grow durian18

 

เอาถุงออก

ระวังดินในถุงแตก รากอาจกระทบกระเทือน ควรเปิดด้านล่างถุงก่อน ก่อนกรีดข้างถุง

How to grow durian15

 

รากขด

ก่อนกลบดิน ควรดูรากใต้ถุงทุกครั้ง ว่ารากขดหรือไม่ ถ้าขดให้ตัดรากที่ขดทิ้งเหลือไว้ส่วนที่ตรงเท่านั้น

How to grow durian14

 

วางกลางหลุม

วางตำแหน่งต้นให้อยูกลางหลุม บนดินที่เตรียมไว้ ไม่ต้องขุดหลุม ตั้งลำต้นให้ตรง ไม่ให้เอนไปด้านใดด้านหนึ่ง

How to grow durian10

 

กลบดิน

นำดินมากลบรอบๆโคนต้น กดพอประมาณรอบๆ จนกว่าจะเสมอโคนต้น 

 

กดให้ดินแน่น

รอบๆดินที่มากับต้นพันธุ์ หลังนำดินมาใส่ กดดินให้แน่นพอประมาณ กันต้นเอียงจากการยุบตัวเมื่อรถน้ำ

How to grow durian9

 

เสมอดินเดิม

เพิ่มดินให้เสมอกับดินที่มากับถุงเพาะ ไม่ควรกลบเลยดินเดิม ให้ดินเดิมโผล่เล็กน้อย เพื่อให้รากได้หายใจ

How to grow durian3

 

แต่งให้เสมอ

แต่งตินให้เสมอตามรอบบริเวณโคนต้น 

How to grow durian2

 

เก็บรายละเอียด

หลังปลูกเสร็จ ปรับแต่งหน้าดิน เก็บความเรียบร้อยอีกครั้งให้มองเรียบร้อย สวยงาม

How to grow durian1

 

ไม้ค้ำ

นำไม้มาค้ำ พยุงลำต้น กันต้นล้มจากแรงลมและดินยุบตัวในขณะฝนตกหรือเวลารดน้ำ เป็นอันเสร็จขั้นตอนการปลูกทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง

 

ขั้นตอนและวิธีการปลูกทุเรียน

สวนบางขุนกอง

สรุป

การปลูกทุเรียนสวนนี้ วิธีการทำโคกอาจแตกต่างจากการปลูกโดยทั่วไป ด้วยระยะเวลาที่จำกัด มีปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินที่เป็นดินเหนียว เมื่อโดนน้ำจะเหนียว และแข็งมากเมื่อดินแห้ง รวมทั้งไม่สามารนำเครื่องจักรเข้ามาทำงานได้ ต้องใช้แรงคนในการยกโคก ทำใหโคกมีขนาดเล็ก รัศมีรอบต้นแคบเกินไป

อนาคตต้องเพิ่มดินรอบต้นให้มากกว่านี้ เพื่อกันดินพังลงเมื่อโดนฝน และเพื่อให้รากเดินแผ่ในแนวราบ เพื่อการเจริญเติบโตสมบูรณ์และแข็งแรงมากยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *