ทุเรียนต้นที่ 1-12

ชุดแรก ทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง ประกอบด้วยทุเรียน 3 พันธุ์ หมอนทองจำนวน 6 ต้น ชะนีจำนวน 4 ต้น และกบแม่เฒ่าจำนวน 2 ตัน รวมจำนวน 12 ต้น เรียงตามลำดับต้น

ถ่ายวันที่ 17 กันยายน 2563 หลังจากปลูก 18 วัน

 

1.หมอนทอง

ต้นพันธุ์ # นนทบุรี กิ่งข้าง

 

2.ชะนี

ต้นพันธุ์ # นนทบุรี กิ่งข้าง

 

3.หมอนทอง

ต้นพันธุ์ # นนทบุรี กิ่งกระโดง

 

4.หมอนทอง

ต้นพันธุ์ # นนทบุรี กิ่งกระโดง

 

5.ชะนี

ต้นพันธุ์ # นนทบุรี กิ่งข้าง

 

6.หมอนทอง

ต้นพันธุ์ # นนทบุรี กิ่งข้าง

 

7.ชะนี

ต้นพันธุ์ # นนทบุรี กิ่งข้าง

 

8.หมอนทอง

ต้นพันธุ์ # นนทบุรี กิ่งข้าง

 

9.ชะนี

ต้นพันธุ์ # นนทบุรี กิ่งข้าง

 

10.กบแม่เฒ่า

ต้นพันธุ์ # นนทบุรี กิ่งข้าง

 

11.หมอนทอง

ต้นพันธุ์ # นนทบุรี กิ่งกระโดง

 

12.กบแม่เฒ่า

ต้นพันธุ์ # นนทบุรี กิ่งข้าง

Latest products on sale

Browse our Categories

Follow us on Instagram

Instagram did not return a 200.

Latest News