ทุเรียนนนท์ บางขุนกอง3 ลำดับต้นที่ 25-36

ทุเรียนนนท์ สวนบางขุนกอง ใช้ต้นพันธุ์นนทบุรี มีทั้งกิ่งพันธุ์ที่เป็นกิ่งกระโดงและกิ่งข้าง มี 4 สายพันธ์ ปลูกเรียงแถว ระยะห่างประมาณ 5.00 X 6.00 เมตร ชุดที่ 2 มี 14 ต้น ตามลำดับ ต้นที่ 25 – 36

  1. หมอนทอง จำนวน 6 ต้น
  2. เม็ดในยายปราง จำนวน 2 ต้น
  3. กบเล็บเยี่ยว จำนวน 2 ต้น
  4. กบสุวรรณ จำนวน 2 ต้น

ปลูกวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ถ่ายวันที่ 17 กันยายน 2563 หลังจากปลูก 18 วัน

 

25.หมอนทอง

Image Box text

 

26.หมอนทอง

ป้ายผิด

 

27.หมอนทอง

Image Box text

 

28.หมอนทอง

Image Box text

 

29.ทองหยิบ

Image Box text

 

30.หมอนทอง

Image Box text

 

32.หมอนทอง

Image Box text

Latest products on sale

Browse our Categories

Follow us on Instagram

Instagram has returned invalid data.

Latest News